Autoistumiseen puututtuva

Lehdistötiedote 16.11.2007

Helsingin vihreän valtuustoryhmän pj Otto Lehtipuu ja vpj Mari Puoskari:

PAJUSEN AUTOILUN LISÄÄMISHAAVEET KÄSITTÄMÄTTÖMIÄ

Vihreät tyrmäävät kaupunginjohtaja Jussi Pajusen aikeet lisätä yksityisautoilua Helsingin ydinkeskustassa.
– ”Toiveet alentaa pysäköintimaksuja, rakentaa keskustatunneli ja heikentää rakennussuojelua ovat käsittämättömiä ja vastoin kaikkia niitä pyrkimyksiä, joilla Helsingin keskustaa on elävöitetty viime vuosina. Kantakaupunki kuuluu ihmisille, ei autoille”, vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajat Otto Lehtipuu ja Mari Puoskari vastaavat Pajuselle.

– Helsingin keskusta ei pysty koskaan kilpailemaan autoliikenteen sujuvuudella kehäväylien varsien kanssa. Meidän kilpailukeinomme ovat ihan toiset, kuten erinomainen joukkoliikenne, miellyttävä jalankulkuympäristö ja kaikkein monipuolisimmat palvelut. Helsingin tulee keskittyä näiden kehittämiseen, Lehtipuu muistuttaa.

Valmistumassa oleva huoltotunneli ja yhteydet pysäköintilaitoksiin riittävät ratkaisemaan keskustan liikenneongelmia. Helsingin keskustan vetovoimaa ja viihtyisyyttä pitää parantaa laajentamalla kävelykeskustaa ja edistämällä myös kulttuuri- ja palvelutarjontaa. Kaupunginjohtajan pyrkimykset lisätä autoilua kääntyvät itseään vastaan. Mannerheimintien ruuhkat tarjoavat tästä ajankohtaisen näytteen. Kaikkein ristiriitaisin on Pajusen toive käyttää viiden veroprosentin tuotto keskustatunneliin, joka lähinnä helpottaa keskustan ohittamista, ei sen saavuttamista autolla.

– Helsingin tulee olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja joukkoliikenteen edistämien ovat siinä tehokkain keino. Yksityisautoilun kritiikitön ylistäminen on tämän tavoitteen kanssa huutavassa ristiriidassa. Pajunen on hautaamassa Helsingin hyvää kansainvälistä ympäristömainetta, Puoskari varoittaa.

– Pajunen tyrmää jo tutuksi tulleeseen tapaansa ruuhkamaksut kantakaupungin rajalla. Lontoon ja Tukholman kokemukset osoittavat, että ruuhkamaksut ovat lisänneet liikkumisen sujuvuutta ilman, että yritysten pelkäämää asiakaskatoa olisi tapahtunut. Ruuhkamaksut on ilman muuta otettava Suomessakin käyttöön liikenteen hallinnassa ja ohjaamisessa. Kantakaupungin rajan sijasta niitä kannattaisi ensin soveltaa kehäväylillä tai YTV-alueen rajalla patoamaan kehyskuntien autovirtoja, Lehtipuu vaatii.

Lisätietoja:
Vihreän valtuustoryhmän pj Otto Lehtipuu, p. 050 383 5759
Vihreän valtuustoryhmän vpj Mari Puoskari, p. 050 537 2595