Ei Keskustatunnelille!

Syksyllä 2005 kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Keskustatunnelin suunnittelun aloittamista. Ehdotin asian palauttamista, koska hanke on kallis, se lisää autoistumista, eikä edistä kävelykeskustan toteutumista riittävästi. Palautusesitystä kannattivat vihreiden lisäksi Vasemmistoliiton ja Keskustan edustajat.

Vp/4 Keskustatunnelin lisäselvitykset ja ehdotus asemakaavoitettavaksi vaihtoehdoksi

Palautusesitys / Mari Puoskari

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että keskustatunnelin asemakaavoitusta ei aloiteta. Tehdyt lisäselvitykset vahvistavat käsitystä siitä, että keskustatunnelin rakentaminen lisää henkilöautoistumista, eikä juurikaan vapauta kaupunkitilaa esimerkiksi kävelyalueisiin tai muuhun kaupunkia elävöittävään toimintaan.

Keskustatunnelihankkeen tavoitteiksi on mainittu muun muassa keskustan saavutettavuuden ja poikittaisliikenteen parantaminen. Esitetyt tavoitteet voidaan saavuttaa myös muilla keinoilla. Keskustatunnelin rakentaminen on erittäin kallista, joten Helsingin liikenteen kehittämisessä tulee panostaa joukkoliikenteeseen. Keskustan viihtyisyyttä parantava laaja kävelykeskusta voidaan toteuttaa myös ilman keskustatunnelia. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kävelykeskustan ja kantakaupungin joukkoliikenteen tehostamisen suunnitelmat päivitettäisiin pikaisesti.