Elektroniikkateollisuuden tuotantoketjut näkyviksi

Vihreiden puoluehallitus: Elektroniikkateollisuuden tuotantoketjut näkyviksi

Tiedote – 17.04.2008

Elektroniikkateollisuuden julkaistessa jälleen vuosineljännestuloksiaan Vihreät haluaa kiinnittää huomiota elektroniikan tuotannon ympäristövaikutuksiin ja työoloihin. Kulutuselektroniikassa käytetään paljon raaka-aineita, joiden tuotanto rasittaa luontoa eikä läheskään aina tapahdu inhimillisissä oloissa.

Ongelma voidaan taloudellisesta näkökulmasta tiivistää niin kutsuttuihin negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin.

– Kuluttaja ei maksa kulutuselektroniikasta sen todellisten kustannusten mukaista hintaa, vaan osan kustannuksista maksavat ympäristö sekä elektroniikan hankintaketjujen työntekijät selkänahallaan, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari.

Vaikka kuluttajat voisivatkin ryhtyä vaatimaan reilumpaa ja ympäristöystävällisempää elektroniikkaa, on teollisuuden kuitenkin kannettava päävastuu tuotannon eettisyydestä. Esimerkiksi kehittyvien maiden markkinoilla kuluttaja-aktivismi on vielä lastenkengissään, eikä halvimman hintaluokan elektroniikan ostajilla ole rikkaiden maiden kuluttajien veroista vipuvartta käytettävissään.

Elektroniikkatuotteiden eettisyydestä kiinnostuneet kuluttajat tarvitsevat kuitenkin tietoa ostopäätöstensä tueksi. Elintarviketeollisuuden raaka-aineiden ja tuotantovaiheiden on oltava EU-lainsäädännön mukaan jäljitettävissä. Vihreiden mielestä samaa tulee edellyttää myös elektroniikkateollisuudelta. Lisäksi elektroniikkavalmistajien tulee vuosikertomuksissaan antaa riittäviä tietoja, joiden perusteella toiminnan ympäristövaikutuksia on mahdollista arvioida.

Elektroniikkateollisuuden edustajat ovat puolustautuneet sillä, että tuotantoketjujen seuraaminen alkutuotantoon, esimerkiksi kaivostoimintaan asti on mahdotonta. Kuitenkin elektroniikkateollisuus on onnistunut viilaamaan laitteidensa kokoonpanovaiheen äärimmäisen tehokkaaksi. Tämä ei onnistuisi ilman hyvää näkyvyyttä logistiikkaketjuun.

Koko tuotantoketjun syvällinen tunteminen on myös tarpeen, mikäli elektroniikkateollisuus haluaa selvittää tuotteidensa todelliset ympäristövaikutukset.

– Todellisuudessa tuotantoketjun läpinäkyvyyden parantaminen on vain tahdosta kiinni, Vihreiden varapuheenjohtaja Jyrki Kasvi toteaa. – Miten elektroniikkateollisuus voi väittää tuntevansa vaikkapa tuotteidensa ympäristökuormituksen, elleivät he edes tiedä, miten heidän laitteidensa raaka-aineet on louhittu?