Energiansäästöstä valtuustossa

Kyselytuntikysymykseni energiansäästörakentamisesta on suullisessa
käsittelyssä valtuustossa keskiviikkona.

Kyselytuntikysymys 5.3.2007

Energiansäästörakentamisen edistäminen

Energiansäästö on erittäin tehokas keino ilmastonmuutoksen torjumisessa. Erityisesti rakennusten energiakulutuksen hillitsemisessä on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia. TT:n mukaan matalaenergiatekniikalla voidaan säästää uusissa kerrostaloissa 70 prosenttia nykyenergiankulutuksesta. Myös pientalojen lämmitysenergiankulutusta voidaan leikata alle puoleen. Investointikustannukset ovat alle kaksi prosenttia suuremmat.

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmassa energiansäästöä pyritään edistämään muun muassa päivittämällä hallintokuntien energiansäästösuunnitelmat sekä sisällyttämällä lämmöneristyskyvyn parantamista koskevia suosituksia korjausrakentamisen ohjeistukseen. Ohjelmassa ei kuitenkaan juurikaan puututa energiansäästön edistämiseen uudisrakentamisessa. Miten kaupunginhallitus aikoo edistää energiansäästöä kaupungin omissa ja muissa uudisrakennuskohteissa?

Vt. Mari Puoskari (vihr.)