Energiapihi Jätkäsaari

Kolumni on julkaistu Kamppi-Eira-, Töölöläinen- ja Meri-Helsinki-lehdissä huhtikuussa 2007.

Jätkäsaaren aloituskortteleiden asemakaavaluonnos on parhaillaan kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä. Alue rajautuu koillisessa Ruoholahdenrantaan ja idässä mereen Hietalahdessa. Luoteessa alueen rajana ovat Ruoholahden asuinkorttelit. Suunnittelualue käsittää reilun kolmanneksen Jätkäsaaren pinta-alasta. Asukkaita ensimmäisiin kortteleihin muuttaa aikanaan yli kuusituhatta.

Kaupunginosan suunnittelu on nyt siinä vaiheessa, että on aika ryhtyä tarkentamaan yksityiskohtia. Minkä näköisen Jätkäsaaren haluamme ja kuinka se toimii?Asemakaavaluonnoksessa on jo otettu huomioon monia keskeisiä näkökulmia. Alue on tarkoitus suunnitella houkuttelevaksi erityisesti perheille ja liikennesuunnittelussa panostetaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosimiseen.

Asia, joka tulisi mielestäni huomioida jatkosuunnittelussa, on uuden kaupunginosan energiankulutus. Energiansäästö on yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen torjumisessa. Erityisesti rakennusten energiakulutuksen hillitsemisessä on vielä paljon potentiaalia. VTT:n mukaan uusissa matalaenergiakerrostaloissa kuluu 70 prosenttia vähemmän lämmitysenergiaa kuin tavallisissa kerrostaloissa. Myös pientalojen lämmitysenergiankulutusta voidaan leikata alle puoleen. Investointikustannukset ovat kuitenkin vain alle kaksi prosenttia perinteistä rakennustekniikkaa suuremmat.

Helsingissä energiansäästörakentamista on jo kokeiltu onnistuneesti muun muassa Viikissä. Siellä kaupunki asetti tiukemmat normit rakennusten lämmitysenergian ja veden kulutukselle. Kulutus onkin ollut tavanomaista selvästi alempaa. Nyt on aika laajentaa energiansäästörakentamista muillekin uusille alueille.

Kaupunkisuunnitteluvirasto tekee parhaillaan selvitystä ekorakentamisesta ja sen edistämisestä kaavoituksen avulla. Selvityksen valmistuttua tulee tarkastella matalaenergiarakentamisen asemaa myös Jätkäsaaren alueella. Jätkäsaaressa siihen on erityisen hyvät mahdollisuudet, sillä alue on kaupungin omistuksessa. Jätkäsaari voisi olla energiansäästörakentamisen uusi mallialue. Vähintäänkin uudella alueella pitäisi olla kokeilukortteli, joka rakennettaisiin energiapihiksi. Huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista tuskin vähenee tulevaisuudessa, ja ympäristön kannalta kestävä suunnittelu voisikin olla yksi Jätkäsaaren vetovoimatekijöistä.

Mari Puoskari

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu (vihr.) ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen