Eurovaaliteemat

Olen ehdolla europarlamenttivaaleissa numerolla 235. Teemani kevään eurovaaleissa ovat kestävä talous, ympäristö ja tasa-arvo.

Kestävä vihreä talous

Kestävä talous ja ympäristönsuojelu eivät ole vastakkaisia tavoitteita. Vihreään teknologiaan panostaminen säästää ympäristöä, rahaa ja luo työpaikkoja. Tarvitaan kuitenkin ohjausta, sillä teknologialle löytyy ostajia vasta kun se on taloudellisesti kannattava tai normit vaativat sitä.

Vaikka verotus on kansallisvaltioiden vastuulla, tulee tavoitteeksi ottaa verotuksen painopisteen siirtäminen työn verotuksesta kuluttamisen verottamiseen. Erilaiset EU:n maksamat tuet ja avustukset tulee arvioida ympäristövaikutusten näkökulmasta ja jatkossa painottaa tukia ympäristöteknologialle, joka toisi myös työpaikkoja EU-maihin.

EU:n on panostettava koulutukseen ja tutkimukseen. Unionin korkeakoulupolitiikan on perustuttava koulutuksen julkiseen rahoitukseen sekä koulutuksen maksuttomuuteen opiskelijalle. EU:n tutkimusrahoitusta on lisättävä ja sitä on myös kohdennettava tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen.

Syitä finanssikriisiin ovat uudet monimutkaiset rahoitusinstrumentit, luottoluokituslaitosten epäluotettavuus ja heikko valvonta. EU-tasolla tarvitaan parempaa tiedonvaihtoa ja valvontavastuuta tulee siirtää kansalliselta tasolta unionin piiriin. EU:n on puututtava veroparatiisien toimintaan, sillä muuten tiukempaa sääntelyä pakenevat voivat siirtyä sinne.

Kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa

Euroopan unionissa päästöjä tulee leikata 25 – 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 80 – 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. EU:ssa tähän mennessä sovitut toimenpiteet eivät riitä tämän tason saavuttamiseen. Tarvitaan lisää keinoja energian säästämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi. EU:n on ajettava tiukkoja päästöjen vähennystavoitteita globaaliin ilmastosopimukseen Kööpenhaminassa.

EU:n sisämeri Itämeri on maailman saastunein meri. EU:n alueeseen kuuluu suurin osa Itämeren rannoista, joten se pystyy halutessaan saamaan aikaan merkittäviä parannuksia. Maatalouden ympäristötuki ei ole vähentänyt ravinnepäästöjä, joten tukijärjestelmää on muutettava radikaalisti. EU:n on asetettava sitovat tavoitteet maatalouden ja yhdyskuntien päästöjen vähentämiseksi.

Luonnonvaroja on käytettävä nykyistä kestävämmin. EU:lla on paljon toimivaltaa tuotepolitiikassa ja EU:n onkin vaadittava kestävämpiä, pitkäikäisiä ja korjattavia tuotteita ja materiaalitehokasta tuotantoa.

Tasa-arvoinen unioni

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei vielä toteudu EU:ssa. Naisten palkat ovat miesten paikkoja alhaisemmat. Johtavissa asemissa työelämässä tai päätöksenteossa naiset ovat edelleen poikkeus.

70 % maailman köyhimmistä ihmisistä on naisia. Köyhyyden poistaminen on mahdotonta, jos sukupuolten välisiin tasa-arvokysymyksiin ei puututa. EU antaa eniten virallista kehitysapua maailmassa ja tukea on edelleen nostettava. EU:n tulee ajaa edistyksellistä linjaa globaaleissa ihmisoikeuskysymyksissä.

Yksi vastaus artikkeliin “Eurovaaliteemat”

  1. Kaarina sanoo:

    Hyvät teemat ja asiantuntevaa tekstiä!