Hallituksen puolivälitarkastelusta

Puheeni 28.2.2009 puoluevaltuuskunnan kokouksessa

Hallituskauden puolivälitarkastelussa tehdyt linjaukset ovat saaneet paljon kritiikkiä, mutta haluaisin nostaa esiin yhden pienen voiton, joka on erittäin merkittävä suomalaisten peruspalveluiden säilyttämisen kannalta.

Kansainvälisen laman vaikutukset näkyvät kuntataloudessä viiveellä. Yhteisöverotulojenjen romahdus on kuitenkin nopeasti heikentämässä kuntien taloudellista tilannetta.

Jos kunta voisi mennä konkurssiin, moni kunta – varsinkin Itä-Suomessa – olisi taloudellisten tunnuslukujensa vähintäänkin selvitystilassa. Jos tilanne on tämä kaikkien aikojen nousukauden jälkeen, miten pahalta tilanne näyttää kolmen vuoden kuluttua? Myös lähes kaikki suuren kaupungit, joiden tilanteen voisi olettaa olevan pieniä kuntia tasapainoisempi, ovat ilmoittaneet joutuvansa tekemään säästöbudjetin jo vuonna 2009. Kotikaupunkini Helsinki arvioi, että menojen kattamisesta puuttuu puoli miljardia kahden seuraavan vuoden aikana. Menoissa on odotettavissa kasvupaineita muun muassa lisääntyväntyöttömyyden johdosta. Erittäin suuri osa elvytyksestä on järkevää tehdä kunnissa, eikä tähän pystytä jos kunnilla ei ole rahaa.

Hallitus linjasi, että peruspalvelujen turvaamiseksi valtio vahvistaa kuntatalouden rahoituspohjaa. Kuntien osuutta yhteisöveroista nostetaan väliaikaisesti. Kuntien kiinteistöistä perimien verojen rajoja nostetaan. Tämä on kunnille elintärkeä linjaus.

Jäteveron tuoton tulouttaminen, osan ajoneuvo- ja polttoaineverojen tuotosta ja osan henkilöiden pääomatulojen verotuotosta tulouttaminen kunnille ovat Kuntaliiton tekemiä ehdotuksia kuntien pelastamiseksi. Myös näitä ehdotuksia olisi syytä tutkia. Keskipitkällä aikavälillä keino saada rahoitusta joukkoliikenteen kehittämiseen ovat ruuhkamaksut.

Yksityiskohdat päätetään hallituksen kehysriihessä. Nyt peräänkuuluttaisin sitä, että vihreät hallitusryhmä ja eduskuntaryhmä vahtivat, että ratkaisut ovat merkittävästi kuntataloutta parantavia.

Varoituksen sananen kuitenkin siitä, että hallitus on myös linjannut, että valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, poistamaan tuottavuuden parantamista estäviä ja palvelurakenteiden jäykkyyksiä ylläpitäviä normeja. Kannatan erittäin voimakkaasti sitä, että vihreät toimivat kaikissa Suomen kunnossa tuottavuuden parantamisen puolesta. Monet ympäristönsuojeluun ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät normit ovat kuitenkin vihreiden kannalta erittäin hyviä, eikä niistä pidä luopua.