Helsingin vauhditettava sekä hitasin että omistusasuntojen rakentamista

Tiedote 20.9.2008

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otto Lehtipuu ja varapuheenjohtaja Mari Puoskari:

Helsingin vauhditettava sekä hitasin että omistusasuntojen rakentamista

– Helsingin on varauduttava lisäämään sekä vuokra- että omistusasuntojen rakentamista kaupungin omana tuotantona. Hitasin avulla on onnistuttu tarjoamaan omistusasumista kohtuulliseen hintaan ja hitas-tuotannon
laajentaminen on järkevää, sanoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otto Lehtipuu. Vihreät kannattavat apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän esityksiä, että Helsingin pitäisi lisätä omaa hitas-asuntojen tuotantoa.

Kaupungin on reagoitava asuntorakentamisen hiljenemiseen. Tuoretta asunto-ohjelmaa kannattaa tarkistaa eri rakennuttajille ajateltujen tuotantokiintiöiden osalta, eikä antaa kokonaistuotannon pienentyä. Tuotannon
hidastuminen saattaa johtaa siihen, että uudet alueet ovat liian pitkään keskeneräisiä tai niiden asuntokanta muodostuu liian yksipuoliseksi.

Vihreiden mielestä Helsingin kaupungin on tarvittaessa tartuttava vielä Penttilän esityksiä järeämpiinkin toimiin. – Asuinalueiden monipuolisuus tulee tarvittaessa varmistaa niin, että kaupunki itse tuottaa vuokra-asuntojen ja hitasin lisäksi myös vapaarahoitteisia asuntoja myyntiin. Etuna olisi myös se, että osa kaupungin
omasta tuotannosta voidaan suunnitella suoraan sekataloiksi, joissa osa asunnoista myydään ja osa vuokrataan, sanoo Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mari Puoskari.

– Asuntorakentamisen vauhdittamiseksi tulee perustaa uusi kaupungin yhtiö. Tuotanto pitäisi järjestää yhtiömuotoiseksi, sillä kaupunki kilpailisi markkinoilla muiden rakennuttajien kanssa. Kaupunki voisi yhtiön omistajana tavoitella kohtuullisempaa tuottoa kuin yksityiset toimijat, mikä näkyisi asuntojen hinnoissa, ehdottaa Otto Lehtipuu.

Vihreät kehotttavat apulaiskaupunginjohtajaa kiirehtimään esityksiä asuntotuotannon lisäämiseksi muuttuneessa markkinatilanteessa.

Lisätietoja:
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otto Lehtipuu, p. 050 383 5759
Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mari Puoskari, p. 050 537 2595