Henkilökuva Vaarojen Sanomissa

Juttu Juuan paikallislehdessä Vaarojen sanomissa keväällä 2004

Mari Puoskari vihreiden eurovaaliehdokkaaksi

Mari Puoskari on niitä nuoria, jotka eivät ole menettäneet uskoaan politiikan vaikutusmahdollisuuksiin. Helsinkiläistynyt diplomi-insinööri valitsi Vihreän liiton omaksi vaihtoehdokseen ja on edennyt ripeästi politiikan ensiaskeleilla. Viime viikolla hänet nimettiin vihreitten eurovaaliehdokkaaksi. Juukalaissyntyinen Mari käy säännöllisesti myös kotikonnuillaan eikä pistäisi pahaksi takaisin muuttoakaan. Mari Puoskari on 24-vuotias nuori nainen, joka ei ole aikaillut valintoja tehdessään. Juuasta hän lähti 16-vuotiaana Kuopioon, jossa suoritti kansainvälisen lukion. Lukio-opinnot johdattelivat opiskelu-uran valinnassa.
– Lukio oli luonnontiedepainotteinen ja kun olen niiden lisäksi ollut aina kiinnostunut myös ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista, oli Teknillinen korkeakoulu luonteva ratkaisu, kertoo Mari.
Mari valmistui äskettäin diplomi-insinööriksi suuntautuneena kemiaan ja ympäristönsuojelutekniikkaan. Vaikka hän olisi voinut aloittaa työnteon teollisuudenkin parissa, valitsi Mari akateemisen uran.
– Työskentelen tutkijana tähtäimessäni väitöskirja. Tutkimukseni käsittelee entsyymikatalyysiä, joka kuuluu kemian tekniikan alaan.

Perustulon toteuttaminen tarpeellista

Vaikka Marin opinnot ovat edenneet ripeästi, on hänellä riittänyt aikaa muuhunkin. Opiskeluaikana hän toimi ylioppilaskunnan hallituksessa vastuualueenaan sosiaalipoliittiset kysymykset.
– Tuo kokemus avasi silmät monella tapaa, sillä siinä työssä näki karuja asioita kuten opiskelijoiden mielenterveysongelmat. Kun opinnot olivat päättymässä, ajattelin, että haluan jatkaa yhteiskunnallisten asioiden parissa tavalla tai toisella. Mari tarttui eri puolueiden puolueohjelmiin ja kävi niitä järjestelmällisesti läpi.
– Ei puolueen valinta ollut itsestään selvää. Vaikka Vihreillä ympäristö onkin keskeisellä sijalla, on sillä ohjelmassaan myös muita minulle tärkeitä asioita. Mari arvostaa vihreiden ajamaa perustulomallia.
– Se on tarpeellinen uudistus, mikä mahdollistaisi esimerkiksi työttömille osa-aikatyön ilman että heitä rangaistaan siitä. Se mahdollistaisi myös muun aktiivisen osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan esimerkiksi järjestöissä.

Marin arvostamia, vihreään politiikkaan sisältyviä teemoja ovat ympäristökysymysten lisäksi suvaitsevaisuus maahanmuuttajia kohtaan, tasa-arvokysymykset ja seksuaalisten vähemmistöjen aseman parantaminen.

Ei vielä asuntoa Brysselistä

Vaikka puolueen valinnasta ei ole kulunut vielä kahtakaan vuotta, on Mari jo edennyt hyvän matkaa poliittisella näyttämöllä. Hänet on valittu Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtajaksi ja viimeisimpänä osoituksena luottamuksesta on valinta eurovaaliehdokkaaksi. Mari haluaa tuoda esiin etenkin nuorten ja opiskelijoiden asioita omassa kampanjassaan.
– Suomen yliopistoissa ollaan uudistamassa opintojen tutkintorakennetta kaksiportaiseksi, eli kandidaatin tutkinto tulee takaisin. Tämäkin uudistus tulee EU:sta, kuten nykyään 80 prosenttia kaikesta Suomen lainsäädännöstä, joten on tärkeää seurata Euroopan tason päätöksentekoa. Koulutuspolitiikasta puhuminen ei todellakaan ole vähäpätöinen asia, sillä tämän päivän opiskelijoista tulee huomisen vaikuttajia, millä on vaikutusta kaikkiin elämän sektoreihin.
Mari on realistinen menestymisensä suhteen.
– Meillä on vahvoja ehdokkaita, joten en ole vielä hankkinut asuntoa Brysselistä, hän nauraa.
Hänellä on kuitenkin toiveita päästä varaedustajaksi, jos kampanja sujuu hyvin. Kampanjansa hän aikoo ulottaa myös Pohjois-Karjalaan. Myös ensi syksyn kunnallisvaalit häämöttävät näköpiirissä. Helsingissä ovat vihreät toiseksi suurin ryhmittymä, joten puolueen ehdokkailla näyttää olevan nostetta. Tuntumaa kunnalliseen päätöksentekoon Mari ottaa jo nyt, kun hän toimii vihreiden kaupunginhallitus- ja valtuustoryhmien sihteerinä. Vaikka Marin toinen jalka on jo tukevasti politiikanteossa mukana, ei hän vielä kuitenkaan vanno sen nimeen.
– Politiikka on niin epävarma ala, että ehkä tässä iässä ei vielä kannata sanoa että minusta tulee ammattipoliitikko, hän toteaa.

Verohelpotuksin työpaikkoja

Mari käy noin parin kuukauden välein kotonaan Juuassa, joten täkäläiset kohtalonkysymykset ovat hyvin tämän poliitikonalun tiedossa. Työpaikkoja pitäisi saada, jotta väki ei katoaisi näiltä seuduilta.
– Valtion tasolla olisi tehtävä aluepoliittisia ratkaisuja, jotka loisivat tänne työpaikkoja. Olisi syytä tutkia esimerkiksi, miten yrityksille annettavat verohelpotukset vaikuttaisivat niiden halukkuuteen siirtää toimintoja syrjäseuduille. Samansuuntaisia kokeiluja on tehty niin Norjassa kuin Irlannissakin.
Myös etätyön mahdollisuuksia olisi aidosti parannettava.
– Laajakaistan ulottaminen kaikille olisi yksi keino parantaa etätyöntekoa. Etätyömahdollisuuksien parantaminen lisäisi asukasmäärän lisäksi myös näiden ihmisten onnellisuutta, kun ihmiset saisivat asua siellä missä oikeasti haluavat.
Vaikka Marin elämä on tällä hetkellä vahvasti pääkaupungissa työn ja avomiehen myötä, ei Pohjois-Karjalaan takaisin muutto ole hänelle vastenmielinen ajatus.
– Jos se olisi mahdollista niin mikä ettei. Nautin aina tänne matkustaessani näistä metsäisistä näkymistä. Ja asuuhan täällä niitä oikeita immeisiä, hän naurahtaa.