Ilmastonmuutos vaatii talousremonttia

Tämä Annukka Bergin kanssa kirjoittamani mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 14.1.2007.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (HS 7.1.2007) tuotiin ansiokkaasti esiin, miten ilmastonmuutos pakottaa Suomen sopeutumaan uuteen aikaan. Sopeutumistoimina kirjoituksessa mainittiin yksilöiden energiansäästömahdollisuudet ja tekniikan kehittäminen. Vähintään yhtä polttavasti tarvittaisiin kuitenkin ilmastolähtöistä talousremonttia.

Talouden ympäristöuudistusta lupailtiin jo nykyisen hallituksen ohjelmassa: ”Ekologisella verouudistuksella vähennetään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, ympäristöhaittoja ja edistetään kierrätystä sekä tuotteiden, niiden kulutuksen ja energiankäytön ekotehokkuutta.” Päästökauppaa lukuun ottamatta mitään rakenteellisia ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviä toimia ei ole kuitenkaan toteutettu.

Kun valtiovarainministeriön edustajilta on tiedusteltu syytä ekologisen verouudistuksen uupumiseen, perusteeksi on annettu usein, että toimiva ympäristövero syö oman pohjansa. Valtiontalouden tasapaino on tärkeä asia, mutta samalla on selvää, että nykyisessä järjestelmässä saastuttaja maksaa vain harvoin. Tämä ei ole taloudellisesti yhdentekevää, sillä piittaamattomuus ilmastonmuutoksesta saattaa syksyllä julkaistun Sternin raportin mukaan johtaa jopa 20 prosentin laskuun maailmantaloudessa.

Päästökauppa leikkaa päästöjä suurilta tupruttelijoilta, mutta seuraavan hallituksen pitää tarttua kunnolla myös hiilidioksidin hajapäästöihin. Esimerkiksi liikenteessä, maataloudessa, kotitalouksissa ja julkisella sektorilla tuotetaan yli 40 prosenttia maamme kasvihuonekaasupäästöistä.

Mikäli verojen muuttaminen on teknisesti tai poliittisesti liian hankalaa, voidaan käyttöön ottaa muita talouden kautta toimivia keinoja. Näitä ovat esimerkiksi lentoliikenteen päästökauppa, maatilojen bioenergian takuuhinnat ja asuinrakennusten energiainvestoinnit.

Eräs lupaavimmista keinoista olisi julkisten hankintojen suuntaaminen. Suomessa julkisia hankintoja tekevät esimerkiksi koulut, virastot ja liikennelaitokset yhteensä 20 miljardin euron arvosta. Hyvänä esimerkkinä ilmastomyötäisistä hankinnoista ovat Helsingin maakaasubussit.

Kesällä 2005 julkaistussa Suomen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmassa ehdotetaan, että ministeriöille ja kunnille tulisi laatia ympäristöystävällisten hankintojen strategiat vuoteen 2010 mennessä.
Tavoite tulisi kirjata hallitusohjelmaan. Samalla pitäisi määritellä tavoite sille, miten suuri osa yhteisistä verorahoista kanavoidaan ensi vaalikaudella ympäristölle ystävällisempiin ostoksiin.

Yksi vastaus artikkeliin “Ilmastonmuutos vaatii talousremonttia”

 1. telson sanoo:

  http://koti.phnet.fi/petripaavola/maapallonpelastusoperaatio.html

  Tiedemiesten ja asiantuntijoiden lausuntoja

  Ilmastonmuutos luultua pahempi

  Tutkimukset osoittavat ilmastonmuutoksen olevan huonommalla tolalla kuin mitä ennusteet ovat sanoneet. Lämpötilat ovat nousussa ja jääpeite sulaa nopeammin kuin on ennustettu. Australian kohdalla ilmastonmuutos on hälyttävää. Seurauksena tulee olemaan lisääntyvää kuivuutta sekä suurpalot lisääntyvät. Jäätiköiden nopea sulaminen kohottaa myös merenpinnan korkeutta. Ympäristötutkijoiden mielestä Australian hallituksen täytyy ottaa vastuuta ympäristöstä. Saastuttavaa energiaa ei tule käyttää. On pyrittävä käyttämään puhtaampia energianlähteitä ja uutta puhtaampaa teknologiaa. Marraskuu 15 2007 abc.net.au/news

  Ilmastonmuutoksen monimuotoisuus vaikeuttaa tarkkoja ennustuksia

  Washington, Lokakuu. 25 (Xinhua) Torstaina julkaistiin uusi tutkimus U.S. tieteen aikakauslehdessä, joka osoittaa etteivät ilmastotutkijat kykene määrittelemään arvioita ilmastonmutoksen tulevia vaikutuksia. Washingtonin yliopiston tiedemiesten mukaan on epävarmaa kuinka paljon llmasto tulee lämpenemään. Siksi tulisi rohkaista poliittisia päättäjiä tekemään ratkaisuja sensijaan että odotetaan parempia tutkimustuloksia.

  Tiedemiesten mukaan epävarmuus ilmastonmuutoksen kehittymisessä on todella korkea, koska ilmastomme mekanismi itsessään on herkkä ja riippuu monista tekijöistä, kuten kasvihuonekaasuista sekä atmosfääristen hiukkasten korkeammasta tiivistymisestä, jotka heijastavat auringonvaloa takaisin avaruuteen. Tiedemiehet huomasivat että odotettua enemmän olosuhteet tulevat aiheuttamaan ilmaston lämpenemistä, mutta suurempi epävarmuus on olemassa siitä että kuinka paljon ilmastomme tulee lämpenemään. Tiedemiehet keksivät ja testasivat teoriaa, jonka uskotaan auttavan ilmastotutkijoita ymmärtämään todennäköisiä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmastomme muuttumista. Lokakuu 26, 2007 news.xinhuanet.com

  Lajien sukupuutto

  Ilmastonmuutoksen aiheuttama nouseva lämpötila tuhoaisi jopa yli puolet maapallon eläinlajeista.Tutkijat ovat päätyneet tutkimuksissaan edellä olevaan lausuntoon. Ilmastonmuutoksen (kasvihuonepäästöjen) arvioidaan nostavan maapallon lämpötilaa 1,8 C asteesta aina 4 C asteeseen saakka vuosisadan loppuun mennessä. Maapallon kohonnut lämpötila tulee hävittämään sukupuuttoon monia eläinlajeja. Lokakuu 25, 2007 planetark.org

  MetOffice Hadley Keskuksen (Englanti) tiedemiehet ovat vahvistaneet sen mitä moni on epäillyt. Jatkuva viivyttely kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi tulee olemaan vaarallista, sillä sen takia ilmaston lämpötilan arvioidaan nousevan parilla asteella yli arvioiden.

  Globaalisen lämpenemisen odotetaan johtavan ”ydinsodan” kaltaiseen tilaan. Maailma on vuosikymmeniä jäljessä niistä toimenpiteistä jotka olisivat johtaneet päästöjen vähentämiseen. Silti on yhä maailmassa johtajia, jotka vielä jossittelevat. Saksa tiedottaa, että vie aikaa saavuttaa Kioton sopimuksen tavoitteet. Australian pääministeri haluaa mieluummin ”pyrkiä päämäärään” kuin sitoutua vähentämään päästöjä. Kansainvälinen politiikka ontuu eteenpäin sillä aikaa kun globaali lämpeneminen tiukentaa otettaan maasta, ekologiasta, eläimistöstä ja ihmiskunnasta. Päästöjen vähentämiseen on kiiruhdettava jos aiomme saada säilytetyksi kelvolliset elinolosuhteet maapallolla. Syyskuu 10 2007 http://www.climateark.org