Itämeri-politiikkaa

Johtamani puolueen ympäristötyöryhmä kirjoitti tänä keväänä vihreiden vesipoliittisen linjapaperin. EU:n Itämeri-politiikkaan vaadimme mm. seuraavia muutoksia:

1. Euroopan unionin valmisteilla olevassa Itämeri-strategiassa pitää asettaa sitovat enimmäismäärärajat kunkin valuma-alueen valtion typen ja fosforin päästöille. Unionin Itämeri-strategiassa tulee painottaa ympäristökysymyksiä.

2. EU:n maatalouden ympäristötukijärjestelmä on uudistettava. Tukitoimet tulee sitoa käytäntöihin, jotka todistetusti vähentävät ravinnekuormitusta. Tukea tulee myöntää ympäristön kannalta vaikuttavimmille toimille. Tähän voidaan päästä esimerkiksi tarjouskilpailun avulla. Kuormituksen vähentämisestä syntyneet kustannukset tulee korvata viljelijälle. Itämeri-strategiassa tulee perustaa maatalouden päästöille seurantajärjestelmä, jossa reaaliaikaisesti pystyttäisiin mittaamaan ja näkemään millaisia maatalouden päästöt ovat.

3. Tulokaslajien torjumiseen Itämerellä liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa on tehostettava. Painolastivesienkäsittelyn teknologian kehitykseen tulee panostaa.

4. Rannikko- ja avomeriöljyntorjuntaan on taattava riittävät määrärahat. Laivanvarustamoille on asetettava nykyistä tiukemmat vaatimukset laivojen kunnossapidosta ja öljyjen käsittelystä.

Koko paperi löytyy täältä.