Jäähyväiset ennakkoluuloille!

Jotkut ovat kyselleet , tarkoittaako slogan ”Jäähyväiset fossiileille” sitä, ettei vanhuksista pidä huolehtia tai että kaikki yli nelikymppiset pitäisi heittää romukoppaan. Tätä slogan ei tietenkään tarkoita – alla kirjoitukseni HBL:ään aiheesta.

FOSSILER I LUFTEN

Sture-Christian Eklund (Hbl 13.3.) hade blivit upprörd av min
spårvagnsreklam med texten ”Ta farväl av fossilerna” (Jäähyväiset
fossiileille). ”Genom att vilja utesluta seniorer från riksdagen tar
man udden av allt det goda man vill att de äldre i vårt samhälle skall
komma i åtnjutande av”, skriver han. Jag är tvungen att rätta detta
missförstånd. Min reklamtext hänvisar naturligtvis till
klimatförändringen – Finland borde snabbt byta till hållbara
energikällor i stället för fossilbränslen. Om man vill förstå
fossilerna som människor, är det fråga om dom beslutsfattare i
riksdagen och i industrin som inte vill bekänna detta. Åldersracist är
jag absolut inte.

Mari Puoskari
Diplomingenjör
Riksdagskandidat (grön)