Joukkoliikennettä on kehitettävä!

Valtuusto päätti 14.9.05 joukkoliikenteen kehittämislinjauksista. Pidin kokouksessa puheen, jossa vaadin muun muassa realistista rahoitusta tavoitteille sekä esteettömyyden parempaa huomioimista.

Vihreä valtuustoryhmä on tervehtinyt ilolla esitystä joukkoliikenteen kehittämislinjauksista. Linjaukset ovat täysin oikeansuuntaisia: on tärkeää panostaa siihen, että yhä useampi helsinkiläinen valitsisi kulkuvälineekseen auton sijasta bussin, metron tai ratikan. Toimiva joukkoliikenne edistää niin ympäristönsuojelua kuin kaupunginosien ja kaupunkilaisten tasa-arvoisuuttakin.

Hieman huolestunut olen siitä, miten nämä tavoitteet tullaan saavuttamaan. HKL on kirjannut omaan toimintasuunnitelmaansa hyviä keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Keinojen resurssointi taas on kiinni meistä valtuutetuista. Nousevien lipunhintojen aiheuttama käyttäjämäärien jatkuva syöksykierre on katkaistava.

Kun yhä useampi helsinkiläinen siirtyy joukkoliikenteen käyttäjäksi, sen seurauksena ruuhkat vähenevät automaattisesti. Ruuhkien vähenemisestä on hyötyä myös niille, joiden on pakko saada kulkea omalla autolla esimerkiksi status- tai laiskuussyistä, sekä tietenkin niille, jotka omaa autoa aidosti tarvitsevat. Onkin käsittämätöntä, miksi autopuolue Kokoomus ei halua tehdä tilaa kadulla omille autoileville kannattajilleen tukemalla muiden kaupunkilaisten siirtymistä busseihin.

Joukkoliikenteen esteettömyydestä

Eräs tärkeä kehittämiskohde joukkoliikenteessä on sen saavutettavuus kaikille kaupunkilaisille. Erityisesti liikuntarajoitteisilla kaupunkilaisilla on edelleen hankaluuksia käyttää joukkoliikennettä.

Positiivinen esimerkki esteettömyyden huomioimisesta on uusi Kampin terminaali. Sekä kauppakeskuksen että linja-autoterminaalin suunnittelun yhtenä perustana on ollut esteettömyys. Terminaalissa on mm. liikkumista tukevat lisäopasteet näkövammaisille. Hienoa on myös se, että erityiskäyttäjäryhmien edustajat on otettu mukaan suunnitteluun.

Vaikka myös kulkuneuvojen esteettömyyttä on pyritty HKL:n toimesta parantamaan, esimerkiksi bussilla liikkuminen on usein mahdotonta pyörätuolia käyttäville kaupunkilaisille. Bussien esteettömyyttä olisi hyvä edistää esimerkiksi ottamalla asia huomioon bussiliikennettä kilpailutettaessa. Esitänkin seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten bussiliikenteen kilpailutuksessa voitaisiin huomioida bussien esteettömyys.