Kaikkien Kaisaniemenpuisto

Kirjoitan kaupunkisuunnitteluaiheisia kolumneja Töölöläiseen, Meri-Helsinkiin ja Kamppi-Eira-lehteen. Tämä on julkaistu tammikuun alussa.

Harvassa ovat ne helsinkiläiset, joilla ei ole jonkinlaista mielipidettä Kaisaniemenpuistosta ja sen kehittämisestä. Keskeisellä paikalla oleva kirvoittaa kommentteja niin kadulla kuin valtuustosalissakin. Näkemykset myös hajaantuvat voimakkaasti. Jonkun mielestä puisto on rähjäinen ja rauhaton, toinen toivoo, että siellä järjestettäisiin konsertteja ja tapahtumia vieläkin useammin. Monet kannattavat puiston historiallisen luonteen palauttamista, toiset taas toivovat 2000-luvun toiminnallisuutta. Juuri kukaan ei kuitenkaan kannata nykytilan säilyttämistä.

Into kehittää yhtä tärkeimmistä puistoistamme on näkynyt myös valtuustossa. Valtuutetut ovat tehneet lukuisia aloitteita milloin valaistuksesta, milloin vesiaiheista ja istutuksista. Nyt alueen suunnittelu on vihdoin saatu käyntiin. Kaisaniemenpuiston asemakaavan suunnitteluperiaatteet ovat parhaillaan pöydällä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Asemakaava-alueeseen kuuluu Kaisaniemen puisto ja yliopiston Kasvitieteellinen puutarha, Varsapuistikko sekä katualueita. Uuden ehdotuksen mukaan puisto suojeltaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaana. Puistoa on tarkoitus kehittää monessa eri roolissa: kävelypuistona, oleskelupuistona ja paikallisliikunnan puistona. Kasvitieteellisen puutarhan roolia osana puistoa on tarkoitus vahvistaa muun muassa parantamalla jalankulkureittejä. Turvallisuutta ehdotetaan parannettavaksi valaistuksen avulla. Uskon, että puisto saadaan näistä lähtökohdista palautettua ansaitsemaansa asemaan keskeisenä kaupunkipuistona.

Eräs keskustelua herättänyt asia on ollut puiston kenttien kehittäminen. Virasto esittää, että hiekkakenttäalueita pienettäisiin, eikä puistossa olisi enää jatkossa täysimittaista jalkapallokenttää. Olen itse eri mieltä. Mielestäni on hyvä, että puisto palvelee monenlaisia käyttäjiä ja että siellä on toiminnallisuutta jatkossakin. Ihmisten houkutteleminen puistoon lisää myös turvallisuutta. Pidän myös tärkeänä sitä, että puistossa voidaan jatkossakin järjestää konsertteja ja tapahtumia.