Keskuspuistoa suojeltava rakentamiselta

Kaupunkilaiset ovat olleet asemakaavan yhteydessä aktiivisia asemakaavassa kolmen asian suhteen: maanalaisen vedenpuhdistamon, Jokeri 2:n varauksen sekä Pitkäkosken urheilukentän tiimoilta.

Vihreät pitävät Jokeri 2:sta erittäin merkittävänä poikittaisliikenteen hankkeena. Tunnelin rakentamisaikana aiheutuu eittämättä haittaa Keskuspuiston virkityskäytölle, mutta kaavassa on mielestämme hyvin ratkaistu tunnelin varsinaisen käytön ja virkityksen yhteensovittaminen.

Maanalaiselle vedenpuhdistamolle varataan kaavassa tilat. Hankkeen toteutuminen on kuitenkin hyvin epävarmaa ja hyvin kaukana tulevaisuudessa, jos silloinkaan, joten voimme hyväksyä varauksen tässä vaiheessa.

 Kolmas kohta on kinkkisempi. Keskuspuiston alueen suojelu on periaatteellista. Keskuspuistoa ei tule nakertaa. Keskustellessamme syksyllä investointien lykkäämisestä Kuninkaantammen alueen rakentaminen nousee varmasti esiin. Kuninkaantammen asukkaat tarvitsevat ilman muuta urheilukentän ja on epä-älyllistä väittää, että vihreät vastustavat tässä liikuntaa ja urheilua.

Kentälle voidaan löytää tilat muualta Kuninkaantammesta, varsinkin kun nyt näyttää siltä, että suunnittelu saa lisäaikaa. Kuninkaankolmio on kolmen kaupungin yhteishanke, tässä voitaisiin myös ennakkoluulottomasti pohtia kentän sijoittamista Espooseen tai Vantaalle.

Muitakin vaihtoehtoja löytyy. Jos kenttä halutaan Pitkäkosken majan pohjois- tai koillispuolelta Kuninkaantammentien toiselta puolelta voisi löytyä saman kokoinen paikka kentälle. Hyvä vaihtoehto olisi koillispuolen niity, joka nyt toimii talvisin parkkipaikkana. Vaihtoehtoisesti voisi tutkia niittyä heti majan pohjoispuolelta, joelle vievän ulkoilutien länsipuolelta. Vesilaitoksella on erittäin väljä tontti Pitkäkosken majan länsipuolella Kuninkaantammentien eteläpuolella.

Kaavaan ei sisälly kunnollista suunnitelmaa siitä, miten kentän huoltoliikenne olisi tarkoitus järjestää. Nykyiset ulkoilutiet eivät mitenkään riitä urheilukentän vaatimaan liikenteeseen, joten yhteyden rakentaminen vaatisi käytännössä melkoisen työmaan, jonka alta jouduttaisiin raivaamaan keskuspuistoa todennäköisesti enemmän kuin itse kentän.

Kaava ei myöskään ota kantaa pysäköintitarpeisiin. Kun jo nyt Pitkäkosken majan parkkipaikka tuppaa olemaan täynnä, aiheutuisi urheilukentästä takuuvarmasti villiä ajoa ja pysäköintiä. 

Tärkein argumentti on kuitenkin se, että kentälle kaavaillussa paikassa kasvaa ihan oikeaa metsää eikä pelkkää niittokelpoista pajukkoa. Kun lähistöllä on sellaistakin maata, jonka luontoarvot ovat vähäisemmät, tulisi tämä metsä säästää. Siksi esitämme kaavan palautusta siten, että Pitkäkosken kenttä siirretään toisaalle.

Tags: ,