Vaaliteemat: Kestävän talouden insinööri

Haluan, ettemme elä tulevien sukupolvien varoilla. Suomen talous ei ole kestävällä pohjalla. Eläköityminen laskee työllisten määrää ja lisää palveluiden kustannuksia. Taloudesta välittäminen on ihmisistä välittämistä. 

Olen sitä mieltä, että meidän pitää ryhtyä tasapainottamaan taloutta ja vähentämään velkaa. Vahva talous on paras takuu hyvinvointivaltion ja palveluiden säilyttämisestä jatkossakin. Parempiin palveluihin ja velan maksuun tarvitaan taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja. Työllisyyden parantaminen on myös paras tapa vähentää tuloeroja ja sosiaalista eriarvoisuutta. Eläkejärjestelmän sekä vanhuspalveluiden rahoitusmekanismien tulee kohdella erikokoisia ikäluokkia tasa-arvoisesti.

Kestävä talous tarkoittaa myös sitä, että talouskasvu perustuu ekologisesti kestävälle pohjalle. Vihreä teknologia säästää ympäristöä sekä kustannuksia ja luo työpaikkoja. Hyvä uutinen on, että myös perinteisessä teollisuudessa on jo useita menestystarinoita ja paljon mahdollisuuksia kasvaa kestävästi. Vihreä kasvu vaatii kuitenkin sekä asennemuutosta että julkista ohjausta.

Uusia työpaikkoja luodaan yrittämällä

 Puurakentaminen, älykkäät materiaalit ja design ovat esimerkkejä aloista, joilla Suomessa on jo huippuosaamista ja joille on mahdollisuus luoda paljon uusia työpaikkoja. Myös uusien palvelutyöpaikkojen lisäämisessä on valtavasti potentiaalia, sillä Suomi on vähiten palveluyhteiskunta Länsi-Euroopassa. Tarvitsemme lisää pk-yrityksiä. Yksi keskeisimmistä syistä välttää yrittäjyyden riskin ottamista on pelko epäonnistumisesta ja sosiaaliturvan menetyksestä. Yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen on keskeinen keino kannustaa yrittäjyyteen.

Yrityksiä tulee kannustaa myös panostamaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämä voitaisiin toteuttaa osittaisella t&k-kulujen verovähennysoikeudella Yritystukiviidakko pitää muokata uuden keksimiseen ja kaupallistamiseen sekä kasvuun kannustavaksi. Yritystukien kriittinen tarkastelu olisi muutenkin paikallaan.

Uuden Suomen kestävä talous

Talouden tasapainottamiseksi veropohjaa on vahvistettava. Nykyistä verojärjestelmää on tarkasteltava kriittisesti ja joistakin verovähennyksistä luovuttava sekä julkisia palveluita tehostettava. Verotuksen tulee kannustaa työn tekemiseen, yrittämiseen ja työllistämiseen sekä uuden keksimiseen ja käyttöönottoon. Haluan, että veronkorotukset kohdistuvat saastuttamiseen ja kuluttamiseen ja veronkevennykset työntekoon ja yrittämiseen. Kannatan energiaverojen ja arvonlisäveron korottamista. Pitkällä tähtäimellä ekologiseen verouudistukseen on yhdistettävä perustulon käyttöönotto. Siihen saakka heikoimmista on huolehdittava riittävällä perusturvalla.

Kuntien ja valtion oman palveluntuotannon tuottavuuden parantaminen tarkoittaa sitä, että mietimme fiksumpia tapoja tehdä ja keskitymme oleelliseen. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi. Pääkaupunkiseudun neljä kaupunkia on yhdistettävä. Helsingin seudun kuntien yhteistyötä pitäisi edistää nykyistä voimallisemmin. Tarvitsemme metropolipolitiikkaa, joka huomioi alueemme mittavat joukkoliikenneinvestoinnit, maahanmuuttajavaltaisuuden ja tasaisen asuntotuotannon tarpeet. Valtion tuottavuusohjelma pitää uusia kokonaan. Juustohöylämäisten henkilötyövuosien vähentämisen sijaan valtion organisaatioille tulee antaa kannustimia kehittää toimintaansa niin, että nykyistä vähemmällä työvoimalla saadaan tuotettua entistä enemmän palveluita ja yhteiskunnallista arvoa .

Harmaa talous aiheuttaa arviolta 4-5 miljardin euron vuotuiset menetykset valtiolle. Harmaata taloutta voidaan kitkeä ulottamalla tilaajavastuu koko alihankintaketjuun ja varmistamalla, että viranomaisilla on riittävät oikeudet tietojen vaihtoon. Yhteiskunnalta varastaminen ei saa olla muita omaisuusrikoksia löysemmin sanktioitu.

Koulutus ja tutkimus pitävät Suomen pinnalla

Laadukas koulutus ja tutkimus ovat Suomelle elintärkeitä. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen julkinen rahoitus on nostettava kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle. Rahoituspohjaa on syytä laajentaa tekemällä lahjoitukset korkeakouluille pysyvästi verovähennyskelpoiseksi. Maksuttomat tutkinnot ovat meille kansainvälinen kilpailuvaltti. Päätoimiseen opiskelemiseen kannattaisi kannustaa nostamalla opintotuki toimeentulon mahdollistavalle tasolla ja sitomalla se indeksiin.
Yksi vastaus artikkeliin “Vaaliteemat: Kestävän talouden insinööri”

  1. Arttu Manninen sanoo:

    Hei!

    Sain nimesi eteeni MTV3:n vaalikoneesta; hyvä näin, sillä olen poikkeuksetta vihreää naista, enkä tälläkään kertaa ajatellut tehdä poikkeusta. Olen nykyään myös pienyrittäjä ja pidän erityisesti esittämästäsi ajatuksesta verotuksen suhteen ja kannatan erityisesti haittaverojen asettamista ja tiukentamista. Hintoihin on saatava mukaan käytettyjen uusiutumattomien resurssien lisä.