Kyselytuntikysymykseni sosiaalitoimen asumispalveluista

Kysyin keskiviikon valtuustossa suullisella kyselytunnilla apulaiskaupunginjohtaja Penttilältä sosiaalitoimen asumispalveluista. Olen ollut alusta asti mukana sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisessä. Työn yhteydessä päättäjien tietoon on tullut uskomaton hallinnollinen muuri asumispalveluissa. Sosiaali- ja kiinteistötoimen yhteistyökyvyttömyys on hankaloittanut asunnon järjestämistä esimerkiksi luottotietonsa menettäneille lastensuojeluperheille. Lisäksi se on aiheuttanur turhia kustannuksia kaupungille.

Ongelma on se, että Penttilän hallinnonalalta ei ole osoitettu riittävästi asuntoja moniongelmaisten asuttamiseen. Kun luottotietonsa menettäneiden kaupunkilaisten määrä on noussut, on ongelma vain korostunut.

Sosiaalivirasto onkin ostanut palveluita sosiaaliseen asuttamiseen erikoistuneilta yrityksiltä. Yksi asunto maksaa jopa 10 000 kuukaudessa ja kokonaisuus useita miljoonia euroja vuodessa. Tämä ei ole järkevää kaupungin kokonaistalouden kannalta. Ei ole myöskään kohtuullista odotuttaa monelta kantilta hankalassa tilanteessa olevia ja luottotietonsa menettäneitä kaupunkilaisia, esimerkkinä vaikka hyvin ajankohtaiset lastensuojeluperheet.

Vastauksessaan Hannu Penttilä oli samaa mieltä siitä, että ulkopuolisten toimijoiden käyttöä tilapäisasuttamiseen tulee minimoida ja tähän tarkoitukseen korvamerkittyjen kaupungin omien asuntojen määrää nostaa. Olen iloinen, jos kysymykselläni tätä työtä saatiin vähän vauhditettua. Pidän välttämättömänä, että Penttilä osoittaa pikaisesti selvästi suuremman määrän asuntoja sosiaalitoimen asuntopalveluille.