Lastenklinikallle on saatava uudet tilat

Helsingin vihreiden kaupunginvaltuutettujen mielestä Lastenklinkan ja Lastenlinnan toiminnoille täytyy osoittaa uudet tilat. Nykyiset Museoviraston suojelemat tilat ovat ahtaat eivätkä sovi esimerkiksi tartuntatautien hoitoon.

– Lastenklinikalla on jo nyt niin vähän tilaa, että pieniä helsinkiläisiä potilaita joudutaan laittamaan yöksi kotiin, vaikka heidän kuntonsa edellyttäisi yöpymistä sairaalassa, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari ihmettelee.

Tilanahtaus näkyy myös siinä, että pitkään leikkausta odottaneita lapsia joudutaan käännyttämään ovelta pois, kun sairaalapaikkaa ei leikkausajan järjestyttyä löydykään. Tämä on vihreiden mielestä kohtuutonta varsinkin muualta Suomesta tuleville, pitkään leikkausta jonottaneille potilaille ja heidän perheilleen.

Vanhat rakennukset kärsivät myös kosteusvaurioista. Vuonna 2003 tehdyn kuntoarvion mukaan suurin osa vesiputkista on alkuperäisiä.

– Mihin lastensairaalatoiminnot siirrettäisiin, jos rakennuksessa tapahtuisi äkillinen vesivahinko, Mari Puoskari kysyy.

Tartuntataudit leviävät helposti potilaalta toiselle, koska sairaalavuoteet joudutaan sijoittamaan liian lähelle toisiaan. Potilaiden vanhemmat joutuvat nukkumaan patjoilla lattialla, mikäli haluavat jäädä yöksi lapsensa luokse.

– Vihreiden mielestä lastensairaalan uudet tilat on kirjattava HUS:n investointiohjelmaan, joka hyväksytään tämän vuoden joulukuussa. Uuden rakennuksen kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa, vihreiden kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio kertoo.

Vihreät ovat perinteisesti pitäneet rakennussuojelua tärkeänä, mutta se ei aina ole kaikkein tärkein päämäärä. Sairaiden lasten hoito on hyvä esimerkki asiasta, jonka täytyy olla kaikissa tapauksissa ensisijaista

Lisätietoja:

– Mari Puoskari, puh. 050 537 2595

– Elina Moisio, puh. 040 5755988