Lisää kansallispuistoja!

Helsingin Vihreiden blogissa julkaistu kirjoitukseni:

Poliitikon pitäisi pyrkiä päätöksiä tehdessään pitämään pää kylmänä. Minulle se on vaikeinta silloin, kun arvokasta luontoaluetta uhkaa rakentaminen. Lähivirkistysalueet, vanhat metsät ja lintukosteikot ovat minulle ja monille suomalaisille hyvin tärkeitä.

Ajankohtainen vääntö luonnonsuojelun ja rakentamisen välillä on Helsinkiin Sipoosta liitettyjen Östersundomin alueiden kaavoitus. Vihreät ovat esittäneet oman ehdotuksensa siitä, miten alueen luontoarvot voidaan turvata ja samalla tarjota uusia asuntoja 30 000 asukkaalle. Muiden puolueiden ehdotuksia ei ole vielä kuulunut.

Valtioneuvosto on tehnyt esityksen Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta. Viimeksi perustetut kansallispuistot ovat Pallas-Ylläs ja Pyhä-Luosto vuodelta 2005. Kaikki eivät ole uusista kansallispuistoista varauksettoman innostuneita ja Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen onkin yksi vihreiden merkittävimpiä saavutuksia tällä hallituskaudella. Vihreät ajavat kansallispuistolle mahdollisimman laajaa rajausta. Jotta kansallispuisto ehditään perustaa tällä hallituskaudella, on hyvä aloittaa perustamalla se valtion maille.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa ratkaistaan, jatketaanko Suomessa luonnon monimuotoisuuden heikentämistä. Sipoonkorven kansallispuiston laajentamista on syytä jatkaa heti ensi hallituskauden alussa esimerkiksi tekemällä maanvaihtoja Helsingin kaupungin kanssa. Muita kiireellisiä hankkeita ovat Tammisaaren kansallispuiston laajennus sekä selvitys meriluonnon suojelun tason parantamiseksi perustettavista merikansallispuistoista.

Suomessa tarvitaan myös suojelualueiden hoidon rahoituksen nostamista. Sopiva lisäys olisi vuositasolla 20 miljoonaa euroa. Tällä voitaisiin laajentaa Etelä-Suomen perustettuja valtion suojelualueita ja turvata niiden välisiä ekologisia yhteyksiä.

Tags: