Metso-ohjelman tavoitteita tiukennettava

Tiedote 11.1.2008

Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari:
VALTION MAITA SUOJELTAVA ESITETTYÄ ENEMMÄN

Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSO II:n tavoitteena on metsäisten
luontotyyppien ja metsälajien taantumisen pysäyttämisen sekä luonnon
monimuotoisuuden suotuisan kehityksen vakiinnuttamisen vuoteen 2016 mennessä. –
Tavoite on erittäin kannatettava, mutta ohjelmassa esitetyt keinot ovat
riittämättömiä sen saavuttamiseksi, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja Mari
Puoskari.

Ohjelmassa esitetty suojeluala on liian pieni, sillä vasta yli 10 prosentin
suojeluala on ekologisesti kestävältä kannalta riittävä. Ohjelman mukaan
suojeltaisiin noin neljä prosenttia Etelä-Suomen
metsistä.

Uhkana on myös metsien hakkuumäärien voimakas kasvu, jota tavoitellaan
samanaikaisesti METSO II-ohjelman kanssa.

Ohjelma ei koske tasapuolisesti eri metsänomistajia. Valtion ja kuntien metsiin
liittyvät suojelutavoitteet ovat selkeästi riittämättömiä. Maanomistajien
vapaaehtoisuuteen perustuvalla suojelulla ei tulla saavuttamaan
suojelutarpeiden kannalta järkeviä kokonaisuuksia ja riittävän yhtenäisiä
alueita.

– Kustannustehokkain keino metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi
Etelä-Suomessa on suojelun lisääminen valtion mailla, Puoskari sanoo.

Ohjelman toteutuksen vaatimasta rahoituksesta ei ole vielä sovittu, vaan se on
riippuvainen kunkin vuoden talousarviosta ja poliittisesta sovusta.
Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vuosittain jopa 140 miljoonaa euroa
vuoteen 2016 asti.

Yksi vaihtoehto olisi sopia parhaillaan umpeutumassa olevan metsien suojelun
rahoituspaketin jatkamista. – Metsien suojelun rahoituksesta tulee sopia samaan
aikaan tavoitteiden asettamisen kanssa. Muuten nämäkin vaatimattomat tavoitteet
jäävät saavuttamatta, Mari Puoskari toteaa.

Lisätiedot:
Vihreiden varapuheenjohtaja
Mari Puoskari
GSM 050 537 25 95