Mielipidekirjoitus HS:ssa ympäristöhallinnosta

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 13.4.2011.

Ympäristöhallintoa vahvistettava

Suomi on saanut kiitosta työstä kansainvälisen ympäristöhallinnon uudistamiseksi YK:ssa, mutta miten ovat asiat kotimaassa? 

Ympäristöhallinnon resursseja on Suomessa vähennetty valtionhallinnon tuottavuusohjelman takia, vaikka lisääntyvät EU säädökset vaatisivat lisää työtä. Ympäristönsuojelun toteutumista myös aluetasolla on tarkasteltava ja varmistettava, että muut intressit eivät vaaranna ympäristöasioita. Mikäli resurssien vahvistaminen ei riitä, on oltava rohkeutta muuttaa tehtyä aluehallinnon uudistusta ja erottaa ympäristöhallinto takaisin itsenäisiksi keskuksiksi.

Erityisesti keskusta on väläytellyt ympäristöministeriön hajottamista ja tehtävien jakamista muihin ministeriöihin. Ympäristöministeriön asemaa on päinvastoin vahvistettava. Nyt luonnon virkistyskäyttöä ja ympäristönsuojelua koskevat asiat ovat hajallaan eri ministeriöissä. Ne pitäisi koota ympäristöministeriöön. Ilmasto- ja energiapolitiikka, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä virkistys-, kalastus-, ja metsästysasiat tulisi siirtää työ- ja elinkeinoministeriöstä ja maa-  ja metsätalousministeriöstä ympäristöministeriöön.

Mari Puoskari
Puolueen varapuheenjohtaja, Vihreät rp.

Tags: ,