Miksi varapuheenjohtajaksi?

Olisin hyvä puolueen varapuheenjohtaja, koska minulla on sekä vahva tausta puolueen järjestöissä että kokemusta politiikassa toimimisesta. Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtajana olen toiminut neuvottelijana lukuisissa poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa. Toimiessani ViNOn ja Vihreiden Naisten puheenjohtajana olen luonut laajat verkostot myös muiden puolueiden toimijoihin.

Minulla on kokemusta organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä niin työni kautta kuin järjestöistäkin. On tärkeää, että ministerinä puolueen puheenjohtaja voi keskittyä hallituksen toimintaan ja politiikan sisältöihin. Tällöin puolueen puheenjohtajistossa tarvitaan muita toimijoita, jotka ovat valmiita panostamaan kenttäorganisaation ja puoluetoimiston toiminnan kehittämiseen. Vihreissä pitäisi aloittaa strategian ja toimenpidesuunnitelman laatiminen vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten. Meillä on kaikki mahdollisuudet nousta neljänneksi suurimmaksi puolueeksi, kun vahvistamme kaikkia piirejä ja panostamme ehdokkaidemme esiin nostamiseen jo nyt. Olen valmis panostamaan puheenjohtajistossa nimenomaan organisaation kehittämiseen ja strategiatyöhön.

Painopisteitä

Painopisteitä puolueen kehittämisessä tulisi olla piirien vahvistaminen ja uusia jäseniä mukaan vetävä toiminta. Esimerkiksi osallistumista verkossa pitäisi vahvistaa entisestään ja ottaa uusia toimintapoja käyttöön. Ohjelmatyöhön panostaminen jatkossakin on tärkeää. Puolueen varapuheenjohtajan haluaisin pitää huolen siitä, että teemme vihreää, proaktiivista ja tarvittaessa radikaalia politiikkaa myös hallituspuolueena. Vihreiden ei tarvitse olla samaa mieltä kaikesta hallituksen kanssa julkisuudessakaan. Itse haluaisin varmistaa, että hallitustyöskentelyssä kunnianhimoinen vihreä kädenjälki näkyisi erityisesti pitkän aikavälin ilmastostrategiassa ja tasa-arvoasioiden edistämisessä.

Mielestäni puolueen puheenjohtajistossa olisi hyvä olla vahva ympäristö- ja ilmastoalan asiantuntija. Itse olen pitänyt näitä asioita esillä jo pitkään ja vetäisin mielelläni esimerkiksi puolueen ympäristötyöryhmää.