Myllypuron puinen kaupunkikylä

Lue Pauli Välimäen kirjoittama alkuperäinen juttu Vihreästä Langasta

Puukaupunki uhkaa Myllypuron metsiä

Helsingin ensimmäinen moderni puukaupunginosa uhkaa Myllypuron tärkeintä viheraluetta. Siksi vihreät rakentaisivat osan alueesta puukerrostaloina.

Itä-Helsingissä sijaitsevan Myllypuron lähiön kupeeseen on suunniteltu puista kaupunkikylää. Se on yksi suurimpia Modernin puukaupunkihankkeen projekteja Suomessa. Parin tuhannen asukkaan asuinalue sijoittuisi 1960-luvulla rakennetun lähiön ja sen eteläpuolella olevan liikuntapuiston väliseen metsikköön.

Uutta puukaupunkikaavaa on laadittu vuonna 2003 järjestetyn kansainvälisen arkkitehtikilpailun voittaneen työn pohjalta. Tiivis ja matala kaupunkimainen puutaloalue on saanut kiitosta osakseen, mutta kaavaluonnoksesta jätettiin myös useita muistutuksia. Alueen asukkaat keräsivät lähes tuhannen nimen adressin, jossa vaadittiin metsäalueen laajempaa säilyttämistä. Myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, ympäristökeskus ja Myllypuron taiteilijakylä vaativat viheralueiden laajentamista.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi helmikuun alussa asemakaavaluonnoksen. Mari Puoskari (vihr) esitti kaavan muuttamista niin, että rakentamisalueita vähennettäisiin ja viheraluetta laajennettaisiin. Esitys kuitenkin hävisi äänin 6 – 3.

”En vastusta alueen rakentamista, päinvastoin on hienoa, että Helsinkiin saadaan moderni puutaloalue”, sanoo Mari Puoskari. ”Mielestäni alueen suunnittelussa olisi pitänyt säilyttää enemmän arvokasta metsää ja leventää kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevaa viherkäytävää, sillä se on keskeinen itä-länsisuuntainen viheryhteys Viikin ja Mustapuron välillä.”

Puoskarin esityksessä olisi kaksi omakotikorttelia poistettu metsän reunasta. ”Alueen rakennusoikeus olisi voitu säilyttää yhtä suurena lisäämällä pienkerrostalojen osuutta. Alkuperäisessä suunnitelmassakin oli jonkin verran pienkerrostaloja. Ne olisivat tehneet alueen rakenteesta monipuolisemman ja mielenkiintoisemman.”

Kaavaluonnoksesta vastaava arkkitehti Marja Piimies Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta ei lämpene ajatukselle. Hän laskee, että Puoskarin esitys olisi merkinnyt noin 100 – 150 asunnon poistumista kaavasta tai siirtämistä toisaalle.

”Se merkitsisi käytännössä vähintään 4-kerroksisten talojen rakentamista. Alueelle tulisi myös maanpäällisiä parkkipaikkoja, mikä ei sovi alueen ilmeeseen. Arkkitehtikilpailun ideaa ei voitaisi toteuttaa, koska kerrostalot tuskin voisivat olla puusta. Mielestäni asukasmielipide on kaavaa valmisteltaessa otettu huomioon, sillä rakentamisaluetta on pienennetty ja tärkeimmät luontokohteet on pyritty säilyttämään.”

Piimies arvelee, että kaava tulee valtuustoon vasta vuoden kuluttua keväällä, jolloin rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2007.

Myös arkkitehtikilpailun voittanut arkkitehti Aaro Artto arvelee, että puukerrostaloja ei alueelle syntyisi. ”Kaava on viritetty niin tiiviiksi kuin se voi olla. Jos puurakentamisessa mennään kahdesta kerroksesta ylöspäin, täytyy asunnot sprinklata paloturvallisuuden tähden ja välipohjat valaa betonista äänieristyksen takia. Se ei ole puurakentamisen kannalta järkevää. Lisäksi arkkitehtikilpailun ideana oli nimenomaan tehdä asuinalue, jossa jokaiseen asuntoon olisi sisäänkäynti maan tasolta.”

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otto Lehtipuu toivoisi Helsinkiin nimenomaan puisia pienkerrostaloalueita.

”Olemme kaipailleet puurakennuskohteita Helsinkiin. Myllypuron puinen kaupunkikylä on kiva ja voittopuolisesti onnistunut suunnitelma. Siinä on kuitenkin vastakkain luonto ja asuintalot. Jos tekisimme pienkerrostaloja, voitaisiin metsää säästää enemmän. Helsingin kannattaa kehittää omia vahvuuksiaan, luonnonläheistä ja ympäristöystävällistä kaupunkiasumista. Viheralueet ja metsät erottavat sen edukseen muista eurooppalaisista suurkaupungeista. Helsingissä tiiviin ja matalan pitää toteutua juuri tässä järjestyksessä, tiiviys ensin. Näin jätetään tilaa myös luontoa ja virkistysalueita varten.”

Pauli Välimäki

Yksi vastaus artikkeliin “Myllypuron puinen kaupunkikylä”

  1. […] Olen sivuilla viitannut useita kertoja viime syksynä käytyyn kiistaan Myllypuron puisen kaupunkikylän rakentamisesta(mm. Vihreän langan juttu aiheesta). Vihreät olisivat halunneet rakentaa alueen tiiviimmin, jotta arvokkaita kallioita ja metsää olisi voitu säästää. Aavistelen, että Mustavuoresta taitaa tulla seuraava case Myllypuro. […]