Opintotuki indeksiin!

Kirjoitus on julkaistu puolueen blogissa 13.4.2011.

Eilisessä Helsingin Sanomien vaalitentissä kävi ilmi kokoomuksen ja keskustan haluttomuus sitoa opintotuki indeksiin. Vaikka näiden puolueiden ehdokkaista enemmistö on vaalitunnelmissa sitoututunut indeksisidonnaisuuteen, puoluejohdossa jyllää edelleen viime budjettineuvotteluista tuttu meininki. Vihreät ja RKP ajoivat opintotuen indeksiin sitomista, mutta tukea ei herunut kahdelta muulta hallituspuolueelta.Nyt vaadimme, että opintotuen sitominen indeksiin kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan.

Opintotuen indeksisidonnaisuudessa on kyse sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Tulevina taloudellisesti vaikeina vuosina ei saa käydä niin, että nuoret laitetaan taantuman maksajiksi. Opintotuki on viimeinen vähimmäisetuus, jota ei ole sidottu elinkustannusten kehitykseen.

Nyt opintotuen ostovoima ja opiskelijoiden toimeentulo heikkenevät jatkuvasti. Jos opintotukea ei nyt sidota kansaneläkeindeksiin, kustannuskehitys tulee nakertamaan tällä hallituskaudella tehdyn 15 prosentin korotuksen olemattomiin.

Kun työuria halutaan pidentää alkupäästä, opiskelijoiden toimeentulosta on pidettävä huolta. Opintotuen ostovoima on turvattava, jotta tuki voi vastata sitä tarkoitusta johon se on luotu. Opintotuen tehtävänä on taata opiskelijoille toimeentulo ja mahdollisuus opiskeluun keskittymiseen. Jos opintotuen tason annetaan heikentyä, opiskelijoiden työssäkäynti lisääntyy ja opinnot hidastuvat.