Puoskari ja Ylikahri vaativat tiukempia päästötavoitteita Helsinkiin

Kaupunginhallitus käsitteli tänään Helsingin ympäristöpolitiikkaa. Valitettavasti ympäristön suojelemiseksi hyväksyttiin monelta osin melko vaatimattomat tavoitteet. Kokoomus ja SDP eivät ole valmiita kunnianhimoisiin päästövähennyksiin, suojelualueiden lisäämiseen tai konkreettisiin toimiin ilmanlaadun parantamiseksi.

Kaupungin ympäristöohjelmaa on valmisteltu pitkään, mutta monet tavoitteista ovat vesittyneet matkan varrella. Vihreät tekivät siksi palautusesityksen, jossa kiristettäisiin päästövähennystavoitteita 30%:iin vuoteen 2020 mennessä ja lisättäisiin konkretiaa kaupungin linjauksiin.

– Jo nyt päästöt ovat vähentyneet 15%, joten alkuperäinen 20%:n tavoite on kovin vaatimaton. Tuleville sukupolville jätettävä ympäristöä koskeva velka on tämän hetkistä taloudellista velkaa paljon mittavampi ongelma. Vaikka ilmastonmuutos on hävinnyt otsikoista, ongelman vakavuus kasvaa jatkuvasti, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville Ylikahri.

Ilmanlaadun parantamiseksi vihreät esittivät ruuhkamaksujen käyttöönottoa. Lisäksi vihreät esittivät suojelualueiden lisäämistä vähintään luonnonsuojeluohjelman mukaisesti. Ympäristökeskuksen arvion mukaan pelkästään metsäisiä arvokohteita on Helsingissä reilu 1000 hehtaaria. Kokoomukselta ja SDP:lta ei saatu kannatusta näille tavoitteille.

– Vihreyden miljoonat värit eivät ainakaan tämän päiväisessä kokouksessa säihkyneet. Vihreiden esitykset ovat hyvin kohtuullisia ja kaupungilla olisi ollut nyt ehdottomasti paikka toimia esimerkillisesti, lisätä suojelualueita ja kiristää vanhentuneita päästövähennystavoitteita. Ympäristöpolitiikan tavoitteita on päivitetty edellisen kerran vuonna 2005, joten nyt jo vanhentuneiden tavoitteiden kanssa saatetaan joutua elämään vuosia, toteaa valtuutettu Mari Puoskari.

Lisätietoja:

Ville Ylikahri, 041 516 5671

Mari Puoskari, 050 537 2595