Rakennus- ja purkujätteen kierrättäminen

Kyselytuntikysymykseni oli suullisessa käsittelyssä valtuustossa 26.9.2007.

Kierrättäminen ja jätteensynnyn ennaltaehkäiseminen ovat tärkeitä keinoja säästää luonnonvaroja ja energiaa. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategiassa on useissa kohdissa asetettu tavoitteita materiaalikäytön ja ohjauksen tehostamiselle. Joidenkin jätejakeiden osalta Helsingissä on päästy jo varsin hyviin tuloksiin.

Muun muassa rakennus- ja purkujätteen osalta riittää kuitenkin vielä kehitettävää. Uudisrakennus- ja korjaustyömailta sekä rakennusten purkamisesta syntyy Helsingissä vuodessa noin 140 000 tonnia jätettä,
joka on huomattava osuus Helsingissä syntyvästä kokonaisjätemäärästä.

Pääkaupunkiseudun kaupungit vaativat rakennus- tai purkuluvan hakemisen yhteydessä arvioimaan minkä verran jätettä ja mitä jätelajeja syntyy haettavan toimenpiteen seurauksena. Lisäksi on kerrottava miten
syntynyt materiaali hyödynnetään. Käytännössä ei ole kuitenkaan olemassa minkäänlaista seurantajärjestelmää lajittelun ja kierrätyksen toteutumiselle. Tämän vuoksi saatavilla ei ole edes tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri osuus jätteestä todella kierrätetään.

Kysynkin mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä rakennus- ja purkujätteenkäsittelyn valvonnan parantamiseksi ja kierrättämisen edistämiseksi?