Ruuhkamaksuissa potentiaalia

Uutinen kannanotostamme Helsingin Sanomissa.

Lehdistötiedote 5.6.2009

Mari Puoskari ja Otto Lehtipuu:
Ruuhkamaksujen aika on nyt

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelusta tihkuneet tiedot kertovat, että ruuhkamaksut olisivat tehokas ja taloudellisesti toimiva keino pääkaupunkiseudun liikenteen ongelmien hoitamiseksi.

– Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi liikenteen päästöjä on vähennettävä, eikä tähän päästä ilman henkilöautoilun vähentämistä. Ruuhkamaksut ja muut taloudelliset ohjauskeinot ovat muita keinoja tehokkaampia, Helsingin
vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari muistuttaa.

– On erikoista, että kaupunginjohtaja pyrkii leimaamaan uudet, modernia tekniikkaa hyödyntävät liikenteen ohjauskeinot vanhanaikaisiksi. Päätökset ruuhkamaksujen puolesta tai vastaan kuuluvat joka tapauksessa kaupunginvaltuustolle, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Lehtipuu toteaa.

– Valtuusto on sitoutunut pienentämään liikenteen energiankulutusta ja kasvattamaan joukkoliikenteen osuutta. Kansainvälisten kokemusten mukaan ruuhkamaksut johtavat juuri tähän tavoitteeseen. Maksut tulisi kohdistaa
siten, että vilkkaimmin liikennöidyt kehäväylät kuuluvat niiden piiriin, eikä Helsingin kantakaupunkia eristetä niillä.

– Pääkaupunkiseudun ruuhkamaksumallien valmistelua on jatkettava ripeästi. Edellytyksenä niiden käyttöönotolle on kuitenkin se, että järjestelmän on oltava kuntien omassa päätösvallassa. Ruuhkamaksujärjestelmän hallinnointi
sopisi hyvin perustettavalle Helsingin seudun liikennekuntayhtymälle, joka vastaa myös seudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Ohjaamalla ruuhkamaksujen tuotto HSL:lle ne ohjautuvat suoraan joukkoliikenteelle. Niiden
avulla olisi mahdollista huomattavasti nopeuttaa poikittaisten raitiolinjojen ja muiden joukkoliikennehankkeiden toteuttamista, Puoskari ja Lehtipuu esittävät.

Lisätietoja:
valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari, p. 050 537 2595
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Lehtipuu, p. 050 383 5759