Ryhmäpuheeni Helsingin budjetista

Arvoisa puheenjohtaja,

Helsinkiläisten vanhusten ja lasten palveluiden turvaaminen on vihreille ensi vuoden talousarvion tärkein asia. Neuvotteluissa suurimmat lisäykset tehtiinkin näihin palveluihin.

Lastensuojelun asiakasmäärät ovat sekä avohuollossa että laitoshoidossa kasvaneet. Avohuollon vahvistamista on jatkettava. On ensiarvoisen tärkeää lisätä ennaltaehkäisyä, lapsiperheiden kotipalvelua ja varhaista tukea.

Päivähoidossa budjetti korjattiin taas vastaamaan uusimpia ennusteita lapsimäärästä. Ennusteiden mukaan myös maahanmuuttajalasten määrä kasvaa pääkaupunkiseudulla, ja tämä täytyy ottaa toiminnassa huomioon.

Vanhuspalveluissa kaupunginjohtajan pohjaesitys oli epärealistinen. Tilanteessa, jossa vanhusten määrä kasvaa ja ostopalveluiden kustannukset nousevat merkittävästi, ei ole kohtuullista leikata määrärahoja 18 miljoonalla eurolla tämän vuoden tasosta. Rakennemuutosta laitosvaltaisesta hoidosta kevyempiin hoitomuotoihin tulee jatkaa. Samoin hoitoketjujen kehittämistä.

Helsingin strategisena tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä. Haluamme, että joukkoliikenne on helsinkiläisille kohtuuhintaista ja laadukasta. Linjojen karsiminen ja lipunhintojen merkittävät korotukset olisivat toimineet tätä tavoitetta vastaan. Yhden prosentin hinnankorotus on siedettävä. Toimimme myös seudullisena esimerkkinä, sillä nyt seutulipun hinta nousee koko alueella prosentin, eivätkä sisäisten lippujen hinnat nouse merkittävästi muissakaan kunnissa.

Sosiaalidemokraatit ovat kommentoineet, että tänä vuonna budjettineuvotteluissa tehtiin niin kuin he viime vuonna esittivät. Viimekin vuonna teimme budjetin turvautuen parhaisiin käytettävissä oleviin ennusteisiin. Joissain palveluissa virastojen ennusteet osoittautuivat liian optimistisiksi, toisissa taas paikkaansapitäviksi. Viime vuonna  sosiaalidemokraattien ulosmarssi ei suinkaan kiteytynyt kiistaan palvelupanostuksista, vaan veronkorotuksista. Vihreiden mielestä oikea ratkaisu on korottaa veroja nyt, kun talous alkaa elpyä.

Kokoomuksen joukoista on kuulunut mutinaa, että budjetissa syydetään rahaa sinne tänne, eikä toimintaa tehosteta.  Ensi vuoden budjettimme on edelleenkin selkeästi säästöbudjetti. Suurin osa hallintokunnista saa säästää tosissaan. Joidenkin palveluiden osalta Pajusen esitys oli kuitenkin kohtuuton, esimerkiksi juuri vanhuspalvelut. Kaupungin taloustilanne on tiukka ja Helsingin menot kasvavat liian nopeasti. Vihreätkin haluavat, että veroeurot käytetään tehokkaasti. Nyt paukut laitettava tuottavuusohjelmaan. Nyt on tärkeää keskittyä nimenomaan kaupungin oman toiminnan kehittämiseen.

Tuottavuuden parantaminen on tärkeää myös siksi, että tällä valtuustokaudella velkaannumme kovaa vauhtia. Tämä ei ole kestävää sukupolvien välisen tasa-arvon näkökulmasta. Velkaantuminen on hyväksyttävää, kun investoidaan tulevaisuuden parempaan Helsinkiin, mutta palveluita pitäisi pystyä tuottamaan jatkossa verorahoituksella.

Ensi vuoden merkittävin yksittäinen hanke on budjettiin kirjattu tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelma. Tavoitteena on, että vuonna 2012 palvelut tuotetaan nykyistä edullisemmin asukasta kohden laskettuna.

Nykyisellään tuottavuus tulkitaan työntekijän hiostamiseksi entisestään, mitä sen ei lainkaan pitäisi olla. Tuottavuuden pitäisi tarkoittaa uuden tekniikan ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa niin, että työntekijä voi keskittyä oikeisiin asioihin. Hyvinvoivat työntekijät haluavat kehittää palveluistamme tehokkaita ja laadukkaita. On tärkeää ottaa henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmaa alusta alkaen. Henkilöstöä voidaan kannustaa mukaan esimerkiksi ottamalla käyttöön aloitepalkkiot.

Ohjelman tavoitteena on, että Helsingissä tehdään oikeita asioita oikealla tavalla. On tärkeää käydä läpi palvelu kerrallaan, kuinka suuri osa käytetystä työajasta tuo aidosti hyötyä kaupunkilaiselle.  Uusia toimintatapoja tulee ottaa käyttöön ennakkoluulottomasti. Ulkopuolista apua tarvitaan koko selvityksessä, mm. sosiaali-  ja terveystoimen organisaatioselvityksessä.

Tähän liittyen esitän vihreiden ryhmäponnen: Valtuusto edellyttää, että tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman laatimisen yhteydessä pyydetään myös ulkopuolinen arvio palveluntuotannon tehostamisesta.

Vihreiden tavoite oli saada painopiste tieinvestoinneista takaisin joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen. Meille on myös tärkeää, että uusilla asuinalueilla on aina valmis joukkoliikenneyhteys siinä vaiheessa, kun uudet asukkaat muuttavat alueelle. Siksi on hienoa, että Kruunuvuoren sillan suunnittelurahat ja aloittamisrahat palautettiin.

Kuten aina, budjettineuvotteluissa tehtiin myös joukko kirjauksia. Eniten keskustelua on herättänyt leikkipuistojen siirto päivähoidon organisaatioon. Siirto osa laajempaa selvitystä päivähoidon ja koko ja sosiaali- ja terveystoimen organisaatiosta.

Siirto on herättänyt kysymyksen, että ollaanko helsinkiläisiä leikkipuistoja nyt valjastamassa päivähoidon tarpeisiin, kun samaan aikaan leikkipuistoissa lisätään pienten lasten kerhoja. Leikkipuistojen avoin toiminta ja varhainen tuki koko perheelle on tärkeää ja on sovittu, että toiminta säilyy nykytasolla. Raja-aitoja virastojen sisällä pitäisi edelleen madaltaa: ennaltaehkäisy ja varhainen tuki auttavat tehokkaimmin, kun niitä tarjotaan lapsen ja nuoren normaalissa arkiympäristössä. Espoo ja Vantaa ovat tiukentaneet kotihoidontuen ehtoja mutta Helsinki etenee positiivisen kautta: tarjoaa lisää osa-aikaista leikkitoimintaa vaihtoehtona. Nyt on tärkeää valmistella muutos mahdollisimman hyvin yhdessä henkilöstön ja lautakunnan kanssa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Toimintasuunnitelmassa 2011 lisäysten ulkopuolelta suurin yksittäinen asia on Helsingin ja Vantaan mahdollinen yhdistyminen. Selvityksen sektorikohtaiset työryhmät jatkavat vielä työtään lisäselvityksillä, mutta on luultavaa, että riittävän kattavaa selvitystä emme saa aikaan vuodenvaihteeseen mennessä. Vihreiden mielestä olisikin parasta päättää, että jatkamme yhteistä pohdintaa asettamalla kuntajakolain mukaisen selvitysmiehen. Selvitysmiehen asettaminen ei automaattisesti tarkoita vielä kuntien yhdistämistä.

Arvoisa puheenjohtaja,

vihreä valtuustoryhmä kannattaa toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2011.