Tukholman ruuhkamaksut toimivat

Mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin sanomissa 21.5.2006

Jan Vapaavuori tyrmäsi kirjoituksessaan ruuhkamaksujen käyttöönoton Helsingissä. (HS 16.5)

Toisin kuin Vapaavuori väittää, Tukholman ruuhkamaksukokeilu on onnistunut odotettua paremmin. Liikenne on paljon aiempaa sujuvampaa ja aamuruuhkat sisääntuloväylillä ovat helpottaneet. Verrattuna viime vuoden toukokuun liikennemääriin järjestelmä on vähentänyt liikennettä keskusta-alueella 19 prosentilla. Julkinen liikenne on saanut 20 000 uutta matkustajaa.

Alun perin hanketta vastustaneet ammattiautoilijat ovat tyytyväisiä liikenteen nopeutumiseen. Myös asukkaat pitävät kokeilun tuloksia hyvinä. Ennen kokeilua Tukholman läänin asukkaista 50 prosenttia arvioi autoliikenteessä olevan suuria ongelmia, kun kahden kokeilukuukauden jälkeen vastaava luku oli enää 17 prosenttia.

Vapaavuori kertoo vastustavansa ruuhkamaksuja siksi, että ne vievät asiakkaita keskustan liikkeiltä ja vaikuttavat jopa yritysten investointi- ja sijoituspäätöksiin. Ainakin Tukholman kokeilusta on saatu aivan vastakkaisia tuloksia. Tukholman kaupungin Lundin teknillisellä korkeakoululla ja Örebron yliopistolla teettämän tutkimuksen mukaan maksujärjestelmä ei ole vaikuttanut kaupankäyntiin kaupungin keskustassa. Joissakin yksittäisissä liikkeissä asiakkaiden määrä on kasvanut ja toisissa laskenut.

Liikenteen ruuhkautuminen aiheuttaa ihmisille ja yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Liikenneruuhkat pidentävät ihmisten matka-aikoja ja vähentävät työntekoon tai vapaa-ajan viettoon käytettävissä olevaa aikaa. Ruuhkat aiheuttavat polttoaineen lisäkulutusta ja hankaloittavat jakeluliikennettä keskustan liikkeisiin.

Ruuhkamaksujärjestelmän etuna on se, että keskustaan matkustavat omalla autolla vain ne, jotka tarvitsevat välttämättä omaa autoa keskusta-alueella. Merkittävää on se, että liikenteen vähentymisen myötä heidän liikkumisensa muuttuu huomattavasti sujuvammaksi ja miellyttävämmäksi. Ruuhkien lievittämisen lisäksi järjestelmän tuomia välillisiä etuja ovat melun ja ilmansaasteiden väheneminen keskusta-alueella. Ruuhkamaksut vähentävät myös liikenteen hiilidioksidipäästöjä, kun useammat kaupunkilaiset käyttävät joukkoliikennettä.

Ruuhkamaksujärjestelmän sijaan Helsingin kokoomus ja sosiaalidemokraatit vannovat keskustatunnelin nimeen. Keskustatunnelin ongelmana on se, että se lisää yksityisautoilua, eikä kannusta joukkoliikenteen käyttöön kuten ruuhkamaksut. Keskustatunnelia kannattavat puolueet ovat koko ajan tähdentäneet, että tunnelin rahoitukseen haetaan myös muita osallistujia Helsingin kaupungin lisäksi, joten tunnelin rakentaminen aiheuttaa kuluja myös keskustan yrityksille. Helsingissä tuleekin vaihtoehtona keskustatunnelille tutkia ruuhkamaksuja liikenneruuhkien vähentämiseksi ja keskustan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Ruuhkamaksukokeilu vaatii muutoksia tieliikenteen lainsäädäntöön, ja lakimuutos tulisikin toteuttaa tulevalla hallituskaudella.

Mari Puoskari
Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen (vihr.)