Uraaninlouhinta vaarantaa pohjoisen matkailumaineen

Hesarin uutinen kannanotostamme löytyy täältä.

TIEDOTE 31.10.2010

Vihreiden puoluehallitus haluaa kieltää uraanikaivokset:
URAANINLOUHINTA VAARANTAA POHJOISEN MATKAILUMAINEEN

Vihreiden puoluehallitus katsoo, että uraanikaivosten tulo niin sanotusti takaoven kautta kulta- ja muiden kaivosten sivutuotteena vaarantaa Lapin ja Kainuun matkailumaineen. Puoluehallitus haluaa kieltää uraanin louhinnan.

Uraanikaivosten jätteet joutuvat helposti eroosion tai sadeveden myötä vesistöihin tai vuotavat pohjaveteen. Myös uraanimalmin kuljetukset voivat levittää pölyä teiden varsille ja ojiin. Heikostikin säteilevän malmipölyn
kulkeutuminen elimistöön esimerkiksi ruoan mukana on erittäin vaarallista.

– Huonot ydinvoimalapäätökset ovat nyt saamassa erittäin ikävää jatkoa uraanikaivoksista. Tälle hullutukselle täytyy kertakaikkiaan panna piste. On olemassa kestäviä uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja -säästön perustuvia vaihtoehtoja. Muutaman vuoden kaivostoiminnan takia ei ole järkevää pilata Kainuun, Lapin tai minkään muunkaan alueen matkailumainetta, sanoo Vihreiden kansanedustaja Erkki Pulliainen.

Ydinenergialaki vaatii uraanikaivokselle valtioneuvoston luvan myös silloin, kun sitä louhitaan sivutuotteena. Valmisteilla oleva kaivoslain mukaan myös paikallinen kunnanvaltuusto voi kieltää kaivosluvan. Vihreät tulevat
vastustamaan uraaninlouhintaa sekä valtuustoissa että muissa edustuselimissä. Vihreät ovat äänestäneet yksimielisesti ydinvoimaloiden periaatepäätöksiä vastaan sekä hallituksessa että eduskunnassa.

– Uraaninlouhinta ei tee Suomesta omavaraista, koska uraani täytyy rikastaa muualla. Mikään ei myöskään takaa Suomesta louhitun uraanin päätymistä suomalaisiin voimaloihin. Ainoa varma asia on myrkyllisten jätteiden synty ja jääminen Suomeen, huomauttaa Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari.

Länsi-Euroopassa ei ole tällä hetkellä yhtään toiminnassa olevaa uraanikaivosta, vaikka uraanimalmi ei ole kaivoksista loppunut. Kaivostoimintaa ei ole pystytty toteuttamaan ilman vakavia päästöjä ympäristöön. Kaivokset on yleisön painostuksesta jouduttu yksi toisensa jälkeen sulkemaan.

Pohjoisessa Suomessa on vireillä useita uraanin louhintaan tähtääviä hankkeita. Talvivaaran kaivos Kainuun Sotkamossa aikoo aloittaa uraanin erottamisen malmikivestä. Kaivosyhtiö Mawson Resources on puolestaan
julkistanut Ylitornion ja Rovaniemen rajamailla sijaitsevan Romppaan alueen näytteistä tietoja, joiden mukaan näytteiden uraanipitoisuudet ovat suurempia kuin koskaan aikaisemmin Suomessa.

Uraanivaltauksia löytyy muualtakin Rovaniemen alueelta ja useista paikoista linjalla Kolari-Ranua. Uraanin louhinta ja sen vaikutukset koskevat siten suurta osaa Lappia. Valtauksia on myös Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ja lisäksi uraania on etsitty muun muassa Uudeltamaalta.

Lisätiedot:

Mari Puoskari
GSM 050 537 2595

Erkki Pulliainen
GSM 050 511 3142

Tags: ,

Yksi vastaus artikkeliin “Uraaninlouhinta vaarantaa pohjoisen matkailumaineen”

  1. JK sanoo:

    Hei Mari,

    Mitä mielestäsi Talvivaarassa sivutuotteena tulevalle uraanille pitäisi sitten tehdä?

    terveisin,

    Joonas Kolehmainen