Uusi Suomi ja ympäristö

Puheeni vihreiden puheenjohtajapäivillä 5.2.2011.

Arvoisat puheenjohtajat,

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Sen torjumiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen; uudistettava talouden rakenteet ja elämäntapamme.

Uusi Suomi on ilmastonsuojelun edelläkävijä – ei perässähiihtäjä. Säädämme ilmastolain, jossa määritellään vuosittaiset päästövähennykset Suomelle. Suomesta on luotava hiilineutraali yhteiskunta vuosisadan puoliväliin mennessä. Vaadimme myös kansainvälisesti kunnianhimoista ilmastonsuojelua. Haluamme vähentää fossiilista energiantuotantoa ja edistää energiansäästöä.

Vihreä talous tuo myös työtä Suomeen. Verotuksen tulee kannustaa yrittäjyyteen ja työpaikkojen luomiseen kestävällä tavalla. Haluamme ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, koska Suomessa ja maailmassa on paljon ihmisryhmiä, joiden elintasoa haluamme parantaa ja tätä varten tarvitsemme uutta jaettavaa. Tärkeintä on onnellisuuden lisääntyminen. Haluamme, että jatkossa seurataan politiikan vaikuttavuutta BKT:n lisäksi myös onnellisuuteen.

Itämerestä puhuvat kaikki. Uudessa Suomessa toimitaan ravinteiden vähentämiseksi. Muutamme maatalouden ympäristötuen ehtoja niin, että vesistöjen läheisyyteen saadaan laajat suojakaistat ja kosteikot.

____

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen pysäytetään: Suomen eliölajeista joka kymmenes on jo uhanalainen. Kuutit ja karhut pelastetaan tiukentamalla suojelua. Vainottujen suurpetojen suojelua on parannettava kehittämällä petovahinkojen ennaltaehkäisyä ja korvauksia. Petojen salametsästykseen on puututtava määrätietoisesti. Soiden ja metsien suojelua ja ennallistamistoimia on lisättävä.

Uudessa Suomessa eläimistä pidetään huolta. Lopetamme turkistarhauksen, koska se on eläimille julmaa. Tuotantoeläinten kohtelua valvotaan nykyistä tehokkaammin ja rääkkääjiltä otetaan eläimet pois.

Uudessa Suomessa puhdas ruoka on vientivaltti ja ylpeyden aihe. Haluamme laadukkaita, aitoja raaka-aineita, lähellä tuotettua luomuruokaa, kasvisruokaa kouluihin ja päiväkoteihin. Tuomme elintarvikkeisiin eettisen eläintuotannon merkinnät. Uudessa Suomessa ihmisillä on aito mahdollisuus valita kaupassa ja ravintolassa eettisemmin tuotettua puhdasta ruokaa.

Haluamme, että tavoitteiden toimeenpanon varmistamiseksi ministeriörakennetta muutetaan niin, että työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa olevat ilmasto- ja energia-asiat sekä maa- ja metsätalousministeriöstä metsiensuojelun kannalta keskeiset asiat siirretään osaksi ympäristöministeriötä. Tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriön rooli on kaksijakoinen: se vastaa sekä eläintuotannon kehittämisestä että eläinsuojelun toteutumisesta Suomessa. Myös eläinsuojeluasiat pitäisi siirtää maa- ja metsätalousministeriöltä ympäristöministeriölle.

Arvoisat puheenjohtajat,

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen suunta, myös ympäristön ja luonnon kannalta. Me emme kierrä ydinvoimapaikkakunnilla lupaamassa voimaloita, kuten demarit. Emme hirttäydy vesistöjämme saastuttavaan maatalouteen ja turpeennostoon, kuten keskusta. Haluamme lopettaa kokoomuksen auto-Suomen ja siirtyä vihreään raide-Suomeen.

Siksi meidän kaikkien on tehtävä hurjasti työtä seuraavat kaksi kuukautta. Vihreät ei ole joku muu siellä ministerin pallilla, Vihreät olemme sinä ja minä. Me vihreät puheenjohtajat olemme vaalivoitosta vielä enemmän vastuussa kuin muut. Siksi haastankin kaikki ottamaan töistä kaksi viikkoa lomaa ja tekemään vaaleja täysillä. Seuraavilla puheenjohtajapäivillä juhlimme sitä, että vaalikannatuksemme on aivan suurten puolueiden tuntumassa.