Vaaliteemat: Uusi tasa-arvoinen Suomi

Utopia tasa-arvoisesta Suomesta on vielä kaukana. Tasa-arvo-ongelmia esiintyy niin kotona kuin työelämässäkin ja ne nostavat päätään päätöksenteossa ja kouluissa. Sekä miehet että naiset kohtaavat epätasa-arvoisuutta. Puhumattakaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä.

 Miehiä kuolee liikenteessä kaksi ja puoli kertaa naisia enemmän. Pienten lasten isät tekevät eniten ylitöitä ja isät pitävät vanhempainvapaasta vain murto-osan, usein taloudellisten syiden takia. Lähes kymmenen prosenttia pojista jää pelkän peruskoulun varaan ja peruskoulun keskeyttäjistäkin suurin osa on poikia. Asunnottomuus kasaantuu voimakkaasti miehille ja miesten elinajanodote on selvästi naisia alhaisempi.

Naisten tasa-arvo-ongelmat ovat tutumpia. Naisen euro ei euroksi muutu tälläkään sopimuskierroksella, vaan palkat ovat yhä lähes 20 prosenttia miesten palkkoja pienempiä. Pätkätyöt kasaantuvat nuorille naisille ja pää kopsahtaa lasikattoon uran edetessä.

Perhevapaat uusiksi

Haluan, että perhevapaajärjestelmää uusitaan radikaalista. Kannatan niin sanottua 6 + 6 + 6 –mallia. Mallissa kuusi vanhempainvapaakuukautta kiintiöitäisiin äidin käyttöön, kuusi isän tai synnyttäneen äidin puolison käyttöön ja kuusi kuukautta vanhempien yhteisellä päätöksellä jaettavaksi.

Haluan, että pörssiyhtiöiden hallituksiin tulisi asettaa sukupuolikiintiöt, kuten muissa Pohjoismaissa. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien ja työntekijöiden kesken.

Poikien syrjäytymistä ehkäistään esimerkiksi lisäämällä taito- ja taideaineita peruskouluun sekä tarjoamalla enemmän ja parempaa oppisopimuskoulutusta.

70 % maailman köyhimmistä ihmisistä on naisia. Köyhyyden poistaminen on mahdotonta, jos sukupuolten välisiin tasa-arvokysymyksiin ei puututa. Suomen tulee nostaa kehitysyhteistyömäärärahansa tavoiteltuun 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Tulevan eduskunnan tehtävänä on säätää sukupuolineutraali avioliittolaki, jotta laillinen syrjintä loppuu. Viharikoksille on asetettava nollatoleranssi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa parannetaan ottamalla syrjintäkysymykset keskiöön tulevalla hallituskaudella ja vahvistamalla yhdenvertaisuuslain valvontaa.