Uusi uljas Hernesaari

Kirjoitan kaupunkisuunnitteluaiheisia kolumneja Töölöläiseen, Meri-Helsinkiin ja Kamppi-Eira-lehteen. Tämä on julkaistu lokakuussa 2006.

Unelmieni Helsingissä koko Helsinginniemi on ympäröity puistoihin rajautuvilla rantabulevardeilla. Monella suunnalla rantoja ollaankin vapauttamassa satamatoiminnoilta asumiseen ja virkistykseen. Uusin keskusteluun noussut alue on Hernesaari. Telakkatoimintojen siirtyessä Hernesaari vapautuu muuhun käyttöön vuosikymmenen vaihteessa. Aluetta suunnitellaan varattavaksi asumiselle sekä matkailuun ja merenkulkuun liittyville palveluille.

Toistaiseksi kiihkein keskustelu Hernesaaren ympärillä on vellonut kylpyläkysymyksen ympärillä. Kun kylpylää ei tulevaisuudessakaan voida sijoittaa Taivalsaareen, voisi Hernesaaren merellinen kärki olla sopiva paikka hyvin suunnitellulle kylpylälle. Mielenkiintoisen ja ajallisesti kerrostuneen kaupunkikuvan saavuttamiseksi osa Hernesaaren nykyisistä rakennuksista tulee säilyttää. Esimerkiksi Hernesaaren siiloihin voitaisiin sijoittaa kulttuuri- tai liikuntatoimintaa.

Mielestäni olisi tärkeää tässä vaiheessa huomioida alueen suunnittelussa kaksi asiaa: viheralueet ja liikenne. Hernesaari kytkeytyy kiinteästi Kaivopuiston ja Eiranrannan kylkeen, joten olisi luontevaa, että myös sinne tulisi suuri puisto ja vihreä rantabulevardi. Liikenteellisesti Hernesaari on niin sanotusti pussin perällä. Olisikin hienoa, jos nyt kokeiltaisiin oikean joukkoliikennekaupunginosan rakentamista. Jätkäsaaren osalta suunnitelma meni myttyyn, mutta Hernesaari voitaisiin rakentaa pääosin vilkkaan raitiovaunuliikenteen ja kevyen liikenteen varaan.

Hernesaari tulee kytkeä Jätkäsaaren tiiviiseen kaupunkirakenteeseen rakentamalla kaupunginosa tehokkaasti. Näin jäisi tilaa myös viheralueille. Osa asuntorakentamisesta voisi olla kerrostalojen lisäksi myös tiivistä pientaloasumista, pientaloja kun ei kantakaupungin tuntumasta juuri löydy. Alueella voitaisiin kokeilla esimerkiksi Englannista tuttua katukuvaa: värikkäitä ja korkeita toisiinsa kytkettyjä townhouse-tyyppisiä pientaloja, joiden taakse kätkeytyy viehättävä oma takapiha. Myös innostusta herättänyttä loft asumista voitaisiin sijoittaa Hernesaareen. Kaikkien uusien alueiden suunnittelussa on mielestäni tärkeää muistaa se, että alueille varataan tontteja myös sosiaaliseen asuntotuotantoon. Itse ainakin haluan mieluummin asua kaupungissa, jossa useita omaleimaisia ja eläviä kaupunginosia kuin sellaisessa, jonka asuinalueet on leimattu hyvien ja huonojen veronmaksajien asuinalueiksi.