Vaalirahoitusilmoitukseni

Arvio kampanjani kuluista ja tuloista löytyy täältä. Olen rahoittanut kampanjani pääasiassa säästämällä Helsingin kaupungin luottamustoimista viimeisen neljän vuoden aikana saamani kokouspalkkiot. Lisäksi olen saanut mikrolahjoituksina 5900 euroa noin 50 yksityishenkilöltä.