Ehdolla kunnallisvaaleissa Helsingissä

Olen ehdolla lokakuun kunnallisvaaleissa Helsingin vaalipiirissä.  Tavoitteenani on tulla valituksi kolmannen kauden valtuutetuksi. Viime kunnallisvaaleissa sain noin 2200 ääntä.

Minulle tärkeitä asioita politiikassa ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnonsuojelu, kestävä talous ja helppo arki. Lue lisää näiltä sivuilta:

Kestävän talouden insinööri

Helpompi arki

Tulevien sukupolvien Helsinki

Tue kampanjaani!

Olisi loistavaa, jos sinulla olisi mahdollisuus tukea kampanjaani kertomalla ehdokkuudestani helsinkiläisille ystävillesi, osallistumalla tukiryhmätyöhön tai lahjoittamalla rahaa kampanjaani.

Tukiryhmääni voit ilmoittautua ottamalla yhteyttä vaalipäällikkööni Juha Koskinen juha.koskinen@gmail.com.

Kätevimmin voit lahjoittaa rahaa puolueen sivuilta.

Luvan saaja: Vihreä liitto rp. Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus. Keräysluvan numero ja myöntämisajankohta: 2020/2010/3233 (7.12.2010). Keräysaika: 1.1.2011–31.12.2012. Keräysalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta. Varat käytetään kampanja-ajan päättymispäivään (kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen) mennessä syntyneiden vaalikulujen kattamiseen.

Kiitos tuestasi!