Valtuusto hyväksyi vammaispalveluiden parantamisen

Ilokseni valtuusto hyväksyi budjettiponteni vammaispalveluista:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vammaisten henkilökohtaisten avustajien riittävyys varmistetaan siten, että vammaisten työssäkäynti-mahdollisuudet parantuvat.