Valtuustokauden ilmastosaavutuksia

Viime tammikuussa Helsinki hyväksyi ensimmäiset energia- ja ilmastopoliittiset linjauksensa. Linjauksiin tehtiin Vihreiden esityksestä monia tärkeitä muutoksia ja lisäyksiä. Helsingillä on muun muassa ensimmäistä kertaa tiukat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle ja uusiutuvan energian lisäämiselle.

Ohjelman linjauksia:

Päästöjen vähentäminen

* Tavoitteena 20 %:n päästövähennys 2020

Energiantuotanto

* Tavoitteena 20 % energiasta tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla 2020 (nyt noin 3%)
* Helsingin Energia lisää vihreän sähkön tarjontaa kuluttajille ja selvittää vihreän lämmön tuotantomahdollisuudet
* Kaupunki selvittää vihreän sähkön käyttömahdollisuudet omassa toiminnassaan
* Sähkön tuntipohjaista mittausta ja hinnoittelua kehitetään

Energiansäästö

* Kaupungin omissa korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa sovelletaan matalaenergiarakentamista, jos mahdollista
* Selvitetään miten voidaan estää energiatehokkuusinvestointien kaatuminen hallintokuntien korkeisiin pääomavuokriin
* Edistetään tonttien luovutus- ja vuokrausehdoissa matalaenergiarakentamista, kaukolämpöön liittymistä ja lämpöpumppuja
* Suunnataan investointitukia yhdessä valtion kanssa sähkölämmityksestä luopuville kiinteistöille
* Tehdään valtiolle aloite energiatehokkuuden huomioimisesta kiinteistöverossa.

Liikenne

* Uusien raidehankkeiden nopeuttaminen
* Vähäpäästöinen joukkoliikenne
* Ruuhkamaksujen selvittäminen
* Kevyen liikenteen edistäminen (mm. uudet kaupunkipyörät)
* Autojen yhteiskäytön lisääminen
* Vähäpäästöisten autojen suosiminen