Vanhempainvapaat täysremonttiin

Kolumnini tekniikan alan Weme-naisverkoston foorumissa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että perhevapaajärjestelmä uudistetaan tämän hallituksen valtakaudella. Uudistuksen päätavoite on vanhemmuuden kustannusten jakaminen nykyistä tasaisemmin. Muun muassa naisjärjestöt ja Vihreät ovat vaatineet, että järjestelmä pitäisi laittaa kerralla täysremonttiin.

Nyt myös tasa-arvoasioista vastaava kulttuuriministeri Stefan Wallin on ehdottanut, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan kestoa pidennetään 18 kuukauteen. Vapaa jaettaisiin siten, että äiti ja isä saisivat kumpikin kuusi kuukautta ja kolmas kuuden kuukauden jakso voitaisiin jakaa halutulla tavalla. Mahtava ehdotus!Islannissa on käytössä vastaava malli, jossa jaksojen pituus on tosin kolme kuukautta.
´
Vanhempainvapaan jakaminen nykyistä tasaisemmin on yksi keskeisimmistä keinoista parantaa sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla. Nuori nainen on työnantajalle riski, sillä on todennäköistä, että hän hyppää jossain vaiheessa äitiysloma- ja vanhempainvapaaputkeen. Tämä tulee kalliiksi työnantajalle, joten on turvallisempaa palkata nainen vain määräaikaiseen työsuhteeseen. Vanhemmuuden kustannukset tulisi jakaa tasan, mutta lisäksi meidän pitää saada isät pitämään vanhempainvapaita. Tällöin nuoren miehen ja nuoren naisen asema rekrytointitilanteessa olisi sama. Puhumattakaan siitä, miten hyödyllistä vanhempainvapaan jakaminen olisi isän ja lapsen kannalta.

Pari viikkoa sitten julkaistiin tutkimus, jonka mukaan lähes kaikki suomalaiset isät pitävät jo nyt 18 päivän mittaisen isyysvapaansa. Isistä kuitenkin vain noin 10 prosenttia pitää vanhempainvapaata, joka on vapaasti jaettavissa vanhempien kesken. Varsinaisista vanhempainvapaapäivistä isien osuus on alle neljä prosenttia. Lomapäivien korvamerkitseminen siis kannustaa isiä vapaan pitämiseen. Tätä tukevat myös Islannin mallin tulokset: 80 prosenttia isistä pitää kolmen kuukauden pituisen isyysvapaan.

Wallinin ehdottama malli on herättänyt keskustelua myös Weme-keskustelufoorumilla. Malli on vielä tarkentunut, mutta keskustelussa on tullut esiin joka tapauksessa olennaisia näkökulmia, kuten päivähoidon järjestäminen uudessa mallissa. Wallinin mallissa kumpi vain vanhemmista voisi pitää yhteensä 12 kuukautta vapaata, joten lasta ei olisi pakko viedä nykyistä nuorempana hoitoon. Erittäin tärkeää olisi myös luoda nykyistä joustavampia malleja yhdistää vaikka molempien vanhempien osapäivätyö ja osapäivähoitopaikka.

Juttelin reilu viikko sitten konsulttikollegojeni kanssa Norjan perhevapaamallin toimivuudesta. Norjassa isille on kiintiöity kuuden viikon pätkä vanhempainvapaasta. Norjalaiset ovat selvästi Suomea pidemmällä tasa-arvoisen mallin etsimisessä, mutta aukottomasti ei järjestelmä toimi sielläkään. Työnantajien suhtautuminen nuorten miesten isyysvapaisiin on jopa vihamielistä, eikä ole tavatonta, että isyysvapaata suunnittelevalle työntekijälle vihjataan, ettei työpaikan säilymistä voida taata.

Samankaltaista asennetta oli havaittavissa, kun Elinkeinoelämän keskusliitto tyrmäsi tuoreeltaan 18 kuukauden vanhempainvapaamallin. EK vetosi naisten työmarkkina-aseman huonontumiseen. Päinvastoin -jos isät käyttäisivät pidempään vanhempainvapaita, naisten ja miesten työmarkkina-asema tasa-arvoistuisi. Haloo työnantajat! Mistä ne tulevaisuuden työntekijät otetaan, jos perheen perustaminen tehdään mahdottoman vaikeaksi?

Mari Puoskari
Kirjoittaja on diplomi-insinööri ja Vihreän puolueen varapuheenjohtaja.