Varovaisen vihreää valoa Koivusaaren metroasemalle

Kolumni on julkaistu Kamppi-Eira-, Töölöläinen- ja Meri-Helsinki-lehdissä kesäkuussa 2007.

Länsimetron laajentaminen on huikea kehitysaskel koko pääkaupunkiseudulle. Raiteet houkuttelevat autoilijoita joukkoliikenteen pariin busseja paremmin. Kaupunkisuunnitteluvirasto pohtii parhaillaan Helsingin puolelle sijoitettavien metropysäkkien paikkoja. Todennäköisiä sijoituspaikkoja ovat Lauttasaaren ostoskeskus sekä Koivusaari.

Maailmalla metropysäkin mitoituksessa käytetään tunnuslukua, jonka mukaan pysäkin rakentaminen kannattaa vasta kun lähialueella asuu tai työskentelee yli 10 000 ihmistä. Helsingin nykyisillä metroasemilla oli vuonna 2005 25 000-55 000 matkustajaa päivässä. Lauttasaaren suhteen määrät eivät aiheuta ongelmia. Sen sijaan Koivusaareen on lisättävä rakentamista ainakin jonkin verran, jos sinne halutaan sijoittaa pysäkki.

Yleiskaavassa 2002 Koivusaari on merkitty selvitysalueeksi. Alueen osayleiskaavaa ei ole vielä käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Metroaseman tuntumaan tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa uusia asuntoja, työpaikkoja sekä virkistys- ja vapaa-ajantoimintoja. Alustavasti on suunniteltu, että tilaa uusille toiminnoille saataisiin täyttömaalla.

Koivusaaren asunto- ja työpaikka-alueelle on jo ilmaantunut vastustusta. Koivusaaren merentäytöillä on arvioitu olevan haitallisia vaikutuksia pintaveden laatuun. Alueen rakentamisen sanotaan myös pilaavan Helsingin kauneimman sisääntuloväylän. Myös meluun ja liikennepäästöihin on vedottu.

Yleisesti ottaen kannatan täydennysrakentamista ratayhteyden varteen. Uskon, että Koivusaaresta tulisi hieno asuinalue loistavilla kulkuyhteyksillä. Vaikka metroaseman sijainnista päätettäessä ei vielä oteta kantaa asuin- ja työpaikka-alueeseen, asiat ovat kuitenkin käytännössä riippuvaisia toisistaan. Tämän vuoksi metroasemasta voidaan päättää vasta kun saatavilla on riittävästi tietoa rakennusalueen vaikutuksista kaupunkikuvaan ja merelliseen luontoon sekä Länsiväylän melun ja päästöjen vaikutuksista tuleviin asukkaisiin.