Vihreät jäivät yksin kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden kanssa

Puheeni valtuuston käsittelyssä ympäristöpolitiikasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Väitän, että tulevien sukupolvien näkökulmasta olemme hyväksymässä valtuustokauden tärkeintä ohjelmaa. Ohjelman päivittäminen sai alkunsa vihreiden ehdotuksesta valtuustostrategiaan.

Valitettavasti olemme hyväksymässä ympäristön suojelemiseksi monelta osin melko vaatimattomat tavoitteet. Olemme pettyneitä siihen, että kaupunginhallituksessa Kokoomus ja SDP eivät olleet valmiita kunnianhimoisiin päästövähennyksiin, suojelualueiden lisäämiseen tai konkreettisiin toimiin ilmanlaadun parantamiseksi.

Kaupungin ympäristöohjelmaa on valmisteltu hyvin ja pitkään, mutta monet tavoitteista ovat vesittyneet matkan varrella. On sääli, että 30 %:n päästövähennystavoittetta on laimennettu selvitykseksi. Esitämmekin, että päättäisimme konkreettisesti korottaa päästövähennystavoitteemme 30%:iin vuoteen 2020 mennessä. Jo nyt päästöt ovat vähentyneet 15%, joten alkuperäinen 20%:n tavoite on kovin vaatimaton. Kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan se ei tule riittämään länsimaiden tavoitteeksi, mikäli ilmastonmuutos halutaan rajata vaikutuksiltaan vielä siedettävään kahteen asteeseen.

Ilmanlaadun parantamiseksi esitämme ruuhkamaksujen käyttöönottoa. Nykyinen lainsäädäntö ei sitä heti mahdollista, mutta mikäli Helsinki ryhtyisi toimimaan aktiivisesti tavoitteen puolesta, se vauhdittaisi lainsäädännön valmistelua.

Lisäksi vihreät esittivät suojelualueiden lisäämistä vähintään luonnonsuojeluohjelman mukaisesti. Luonnonsuojeluohjelman toimintakausi on 2008-2017. Olisi ensisijaisen tärkeää, että siinä olevat kohteet toteutetaan. Ohjelman toteuttaminen toisi 267,3 ha uusia suojelualueita. Osa näistä on jo toteutunut, esimerkiksi Vantaanjoen suiston suojelu Pohjois-Keskuspuistossa. Osa alueista on hyvinkin uhan alla, esimerkiksi arvokas Kivinokan alue sekä Kruunuvuorenharju.

Näiden lisäksi olisi tärkeää suojella ydinalueita ja ennen kaikkea muodostaa näiden suojelualueiden välille toimiva viheralueverkosto. Tämä voidaan toteuttaa kaavoituksen keinoin. Ympäristökeskuksen arvion mukaan, pelkästään metsäisiä arvokohteita (METSO-kohteet) on Helsingissä reilu 1000 ha. Hyviä esimerkkejä tällaisista alueista ovat Talosaari ja Merirastilan metsä ja pirunpelto.

Mielestämme myös ympäristötavoitteiden johtamista on terävoitettävä. Vihreiden mielestä ekologista velkaantumista tulee seurata yhtä tiukasti kuin taloudellista velkaantumista. Molemmat pitää saada kuriin. Kaikkien virastojen tulee pikaisesti ryhtyä toimeen siten että sekä viraston omassa toiminnassa että niiden palveluilla vähennetään ympäristökuormitusta. Esimerkiksi kouluilla ja päiväkodeilla on erittäin merkittävä tehtävä kaupunkilaisten päästöjen vähentämisessä niin oman toiminnan kuin ympäristökasvatuksen kautta.

Haluamme myös, että ympäristöpolitiikan avainmittareiden, kuten hiilijalanjäljen tilannetta seurataan säännöllisesti ja useammin osana neljännesvuosittaista talouden ja toiminnan seurantaraporttia. Kaikki mittarit eivät kuitenkaan ole relevantteja. Vaikka tämä on detalji, pidän järjettömänä sitä, että Helsinki raportoi sähkö- ja polttoaineverojen maksun osana ympäristökulujaan.

Lopuksi totean, että Helsingillä olisi nyt paikka jatkaa edistyksellisenä ympäristökaupunkina. Ympäristöpolitiikan tavoitteita on päivitetty edellisen kerran vuonna 2005, ja ne ovat aikansa eläneet. Hyväksymällä nyt käsittelyssä olevan version ympäristöpolitiikasta naulaamme sen, että tulevaisuudessa emme enää ole globaali suunnnannäyttäjä.

Teenkin seuraavan palautusesityksen. Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että
– kasvihuonepäästöjen alentamistavoitteeksi otetaan 30% vuoteen 2020 mennessä
– lisätään ruuhkamaksujen käyttöönotto ilmansuojelun toimenpiteeksi
– lisätään luonnonsuojelualueita vähintään luonnonsuojeluohjelman mukaisesti
– asetetaan virastoille vuotuinen sitova toiminnallinen tavoite kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja seurataan tavoitteiden toteutumista säännöllisesti osana neljännesvuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa.

4 vastausta artikkeliin “Vihreät jäivät yksin kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden kanssa”

 1. Olli Vento sanoo:

  Ajatus ekologisen velkaantumisen seuraamisesta on keskeinen. Viheralueverkosto tukisi myös talouden näkökulmasta edullisesti asukkaiden hyvinvointia.

  T: Olli

 2. Kiitos tästä tekstistä. Tällaisia äänenpainoja olen politiikkaan odottanut. Ympäristötavoitteiden johtamista tulisi todellakin terävöittää.

 3. JuhoL sanoo:

  Ikää sulle tulee lisää, mutta edelleen kuvittelet että maailma pelastetaan Suomea kurjistavilla päätöksillä. Täällä on jo ennestäänkin puhdasta teknologiaa; ongelmat ovat aivan muualla! Käytössäolevia varoja ja huomiota pitäisi suunnata köyhiin, sairaisiin ja syrjäytyneisiin.

  • mari sanoo:

   Hei,

   minusta nämä asiat eivät ole mitenkään päinvastaisia. Tavoitteeni on ajaa tekoja paremman ympäristöntilan hyväksi ihan hautaan saakka! :)