Vihreät kannattavat pitkää siirtymäaikaa uusittaville tontinvuokrasopimuksille

Vihreät hyväksyivät kaupunginhallituksessa tontinvuokrien korottamisen sadassa nyt uusittavassa vuokrasopimuksessa. Vuokrankorotusaika pidennettiin vihreiden ehdotuksesta kiinteistölautakunnassa kymmeneen vuoteen.

– Näin korotukset tulevat voimaan pitkällä aikavälillä ja asteittain. Asukkailla on kymmenen vuotta aikaa varautua täysmääräisiin vuokrankorotuksiin, kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio täydentää.

– Vihreille tärkeä kysymys on asumisen hinta koko kaupungissa. Yksi olennainen kustannuksiin vaikuttava tekijä on asuntojen määrä. Nyt on saatava rakentaminen ja investoinnit liikkeelle, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari toteaa.

Tontinvuokrien korotukset kohdistuvat osittain asunto-osakeyhtiöihin, jotka ovat peruskorjausiässä. Tämä vaikuttaa merkittävästi asukkaiden maksamiin yhtiövastikkeisiin. Kaupungin tuleekin selvittää asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausten tukemista avustuksin ja korkotuetuin lainoin.

Tontinvuokra koostuu tuottotavoitteesta ja maanarvosta. Tontinvuokrat ovat jo nyt merkittävästi tuetut, sillä laskennassa käytetty maanarvo on alle puolet markkinoiden hintatasosta. (Laskennassa käytetään tasoa 75 % YTV:n käyrästön hinnoista.) Ehdotus tuottoprosentin alentamisesta oli vihreiden ryhmän keskusteluissa esillä. Se on kuitenkin kallis ratkaisu. Prosenttiyksikön alennus maksaisi vuositasolla 17,5 miljoonaa euroa. Vihreät eivät ole taloustilanteen heiketessä valmiita etsimään vastaavia säästöjä kaupungin palvelutuotannossa.

Lisätietoja:
Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari, puh. 050 537 2595
Helsingin Vihreän kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio, puh. 040 575 5988