Vihreät vaativat lisää rahaa joukkoliikenteelle

Tiedote 22.10.2008

Helsingin vihreä valtuustoryhmä nostaa budjettineuvotteluissa tärkeimmiksi tavoitteikseen joukkoliikenteen tariffituen nostamisen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän tukipaketin.

Valtuustoryhmä esittää joukkoliikenteen tariffitukeen 1,7 miljoonan euron lisäystä, jottei lipunhintoja tarvitsisi korottaa ensi vuoden alusta. Vihreät pitävät sitä ensimmäisenä askeleena kohti lipunhintojen tuntuvia alennuksia. Vihreiden mielestä joukkoliikenteen lippujen tulisi keskipitkällä aikavälillä olla puolet nykyistä halvempia.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi vihreät esittävät kokonaisvaltaista tukipakettia. Pakettiin kuuluu muun muassa viiden miljoonan lisäraha lastensuojeluun ja 0,8 miljoonaa euroa oppilasterveydenhuoltoon. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. terveydenhoitajien ja lääkäreiden lisäämistä ammatillisiin oppilaitoksiin ja yläasteille.

Terveystoimen puolella vihreät esittävät miljoonaa euroa uusiin lääkärinvirkoihin terveysasemille. Vihreän valtuustoryhmän mielestä lisärahoitusta tarvitaan myös vanhusten kuntoutukseen.

Päihdehuollossa korvaushoitojonojen purku edellyttää miljoonan euron lisärahoitusta.

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että rakentamattomien tonttien kiinteistövero nostetaan kolmeen prosenttiin. Tästä koituisi kaupungille miljoonan euron tulonlisäys.

Vihreiden mielestä asukaspysäköinnin hinta tulisi tarkistaa ja 1,5 miljoonan euron ampumaratahankkeesta luopua.

Lisätietoja:

– Otto Lehtipuu, puh. 050 383 5759
– Mari Puoskari, puh. 050 537 2595
– Minerva Krohn, puh. 050 588 4244
– Sirkku Ingervo, puh. 050 327 0670