Vihreiden asuntopoliittisen ohjelman lähetekeskustelu

Puhe puoluevaltuuskunnassa Kemissä 20.4.2008

Luonnos ohjelmasta on ansiokas, kommentoin muutamaa yksityiskohtaa. Eräs kiinnostava teema asuntopolitiikassa on arkkitehtuuripolitiikka. Miten turvaamme sen, että myös meidän aikanamme rakennetaan wau-arkkitehtuuria ja monumentteja, joita sadan vuoden päästä tullaan ihailemaan kaukomailta asti?

Esimerkiksi Helsingissä painiskelemme uusiin asuinalueisiin liittyvien valtavien investointien kanssa, eikä rahaa huipputasoisten julkisten rakennusten toteuttamiseen löydy mielinmäärin. Toivoisin, että työryhmä voisi selvittää mahdollisia keinoja yksityisten rakennuttajien ja esimerkiksi kirkon tukemiseen korkeatasoisen nykyarkkitehtuurin edistämiseksi.

Energiansäästörakentamisessa on vielä paljon tehtävää. Kuvaava anekdootti Helsingin kunnallispolitiikasta on se, että eräässä lausunnossa todettiin, että Helsinki ei voi edistää passiivienergiatalojen rakentamista, sillä se syö pohjaa kannattavalta sähkön- ja lämmön yhteistuotannolta. Lähtökohta kai pitäisi olla, että yhtään turhaa megawattia tarvitsisi tuottaa.

Aihe vaatii myös aikamoista teknistä asiantuntemusta. Ehdotan, että ohjelmaan sisällytetään konkreettisia tavoitteita ja keinoja, miten vihreät kunnanvaltuutetut voivat edistää rakennusten energiansäästöä kaavoitus, tontinvuokraus- ja rakennuslupavaiheissa. Toivon myös, että kehitämme vihreän vaihtoehtomallin rakennusten uusiksi energianormeiksi.

Asuntojen hinnat on yksi kunnallispolitiikan teemoista, joka koskettaa tavallisten ihmisten elämää kaikkein eniten. Liian tiukalle vedetty asuntolainanlyhennys kiristää koko perheen arkea. Uusien asuntojen neliöhinnat ovat täysin irrallaan asuntojen tuotantokustannuksista. Ohjelman yhteydessä tulisi selvittää miten voimme parantaa kilpailua rakennusalalla. Muihin toimialoihin verrattuna Suomen rakennusmarkkinoilla on vain vähän kansainvälisiä yrityksiä. Lisää kilpailua saadaan myös lisäämällä kuntien omaa asuntotuotantoa. Asuntojen tuotantokustannuksia voidaan alentaa myös uudenlaisella suunnittelulla: kerroskohtaiset saunat asuntokohtaisten sijaan ja autopaikan hinnan irrottaminen asunnon neliöhinnasta ovat konkreettisia keinoja tähän.

Vihreiden roolina asuntopolitiikassa on tuoda esiin uusia innovaatioita maailmalta. Esimerkiksi Vancouverissa on kehitetty asukasdemokratian keinoja, joilla on saatu nostettua asukkaiden osallistumista merkittävästi. Muita mielenkiintoisia esimerkkejä ovat kevyen liikenteen väylien ja ympäristötaiteen yhdistäminen ja yhteisöasumisen uudet muodot. Vihreinä meidän pitäisi puhua myös pelon maantieteestä ja sukupuolivaikutusten arvioinnista asuntoalueiden suunnittelussa. Pimeät pihat, puistot ja alikulut voidaan välttää pohtimalla asioita suunnitteluvaiheessa vähän uudesta näkökulmasta. Samoin yhteisöllistä ”koko kylä kasvattaa”-ideologiaa voidaan toteuttaa suunnittelemalla pihat siten, että hiekkalaatikolle näkee arjen askareiden parista.

Yksi vastaus artikkeliin “Vihreiden asuntopoliittisen ohjelman lähetekeskustelu”

  1. Hannu Oskala sanoo:

    Miten turvaamme sen, että myös meidän aikanamme rakennetaan wau-arkkitehtuuria ja monumentteja, joita sadan vuoden päästä tullaan ihailemaan kaukomailta asti?

    Tää on todella hyvä kysymys, jota on tullu ittekin pohdittua. Onko jopa niin, että massiivista palatsi-rakentamista voidaan harrastaa vain diktatuureissa tai ”ohjatuissa demokratioissa”? Onko olemassa jotain erityisen hyviä syitä, että meidän tulisi ylipäätään rakentaa julkisrahoitteisia monumentteja? Ehkä ”kansojen aukioiden” aika on ohi ja hyvä niin?