Ydinlämpöä Helsinkiin?

Ajatus Helsingin lämmittämisestä ydinkaukolämmöllä on tullut esiin uusien ydinvoimalahankkeiden yhteydessä. Hankkeiden kannattavuutta ja hyväksyttävyyttä halutaan parantaa selvittämällä sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollisuutta. Kyse ei siis ole siitä, että tällä hetkellä Loviisan voimalasta mereen ajettavaa lämpöä alettaisiin kuljettaa Helsinkiin.

Helsingin energiantuotannon päästöjä on vähennettävä merkittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Nyt tarvitaan erilaisia skenaarioita siitä mitä tuotantomuotoja Helsingissä käytetään tulevaisuudessa. Nykyistä kivihiilituotantoa on korvattava vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. Lisäksi valtuusto on linjannut, että energiasta on tuotettava 20 prosenttia uusiutuvilla vuoteen 2020 mennessä.

Mielestäni on huono ajatus selvittää pelkästään ydinvoimalla tuotetun lämmön käyttöä. Selvityksessä pitää käydä läpi kaikki vaihtoehdot: energiansäästö, tuulivoima, biokaasu ja biomassa. Myös hiilentalteenottomenetelmiä on syytä arvioida tässä yhteydessä. Yksi selvitettävä vaihtoehto voi olla ydinvoima.

Ydinvoiman kannattamisesta tai vastustamisesta päätetään vasta siinä vaiheessa, kun valtuuston esityslistalle tuodaan osallistuminen ydinvoimahankkeeseen. Nykyisen tiedon varassa pidän epätodennäköisenä, että vihreä valtuustoryhmä äänestäisi investoinnin puolesta.

Yksi vastaus artikkeliin “Ydinlämpöä Helsinkiin?”

  1. Hans von Bagh sanoo:

    En näe Marin kirjoitusta kovin ydinvoimavastaisena. Jos Mari kirjoittaa: Mielestäni on huono ajatus selvittää pelkästään ydinvoimalla tuotetun lämmön käyttöä. Selvityksessä pitää käydä läpi kaikki vaihtoehdot: energiansäästö, tuulivoima, biokaasu ja biomassa. Myös hiilentalteenottomenetelmiä on syytä arvioida tässä yhteydessä. Yksi selvitettävä vaihtoehto voi olla ydinvoima.

    Tällaista ajattelutapaa tarvitaan. Tutkitaan kaikki järkevät vaihtoehdot yksityiskohtaisesti ja selvityksten perusteella päätetään mitä tehdään; tiedolla ja tunteella. Onhan selvää että ydinlämmön tuominen pääkaupunkiseudulle on valtava urakka ja siinä on valtavasti selvitettävä. Toisaalta n.300 MW sähköantotehon vähennyksellä saataisiin koko pääkaupunkiseutu lämpimäksi.