Yhteisöveroa on laskettava

Puheeni poliittisesta ohjelmasta puoluekokouksessa 21.5.2010

Me Vihreät emme halua ratkaista julkisen talouden epätasapainoa heikentämällä palveluita tai leikkaamalla sosiaaliturvaa. Siksi meidän on löydettävä keinoja parantaa työllisyyttä, lisätä verotuloja ja pidentää työuria. 

Tarvitsemme lisää pieniä ja keskisuuria yrityksiä niin ympäristöteknologiassa kuin luovilla aloillakin. Esimerkiksi kestävien liikennepolttoaineiden markkinan arvioidaan olevan Euroopassa vuonna 2020 7 miljardia euroa. Meillä Suomessa osataan tuottaa biopolttoaineita leipomojätteestä ja pian myös jätekuidusta. Emme tarvitse raaka-aineeksi kestämätöntä palmuöljyä.

Poliittinen ohjelma linjaa, että pääomatulojen ja kiinteistöjen verotusta kiristetään. On kohtuullista, että laman laskujen maksuun osallistuvat kaikki. Jotta voimme luoda lisää työpaikkoja, on yrittämiseen ja riskinottoon kuitenkin kannustettava. Mielestäni puheenjohtaja Sinnemäen keväinen heitto osinkoverotuksen merkittävästä kiristämisestä oli liian tiukka. Siitä tuli paljon kriittistä palautetta vihreiltä yrittäjiltä.

Poliittisen ohjelman linjaus yhteisöveron  maltillisesta laskusta on kannatettava. Yhdessä pääomaverotuksen korotuksen kanssa se on hyvä kompromissi. Toivon, että puoluekokous  on tulevaisuus- ja työlllisyysmyönteinen ja säilyttää tämän linjauksen.